Norlandia följer IVO:s beslut

Kalmar Artikeln publicerades
Omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).
Foto:Helen Edvall
Omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

Vid ett möte på fredagen mellan omsorgsnämndens ordförande, omsorgsförvaltningens ledning och representanter från Norlandia Care meddelade vårdbolaget att man kommer åtgärda brister som uppmärksammats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

"Mötet med Norlandia gick bra och vi är överens om att IVO:s och kommunens krav skall åtgärdas. Det handlar till exempel om att nattbemanningen ska öka på de tre vård- och omsorgsboendena på ett sådant sätt att de krav som har ställts på verksamheten verkligen uppfylls", säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) i ett pressmeddelande.

Senast den 31 mars ska Norlandia skriftligen redovisa till omsorgsnämnden hur bolaget arbetar för att uppfylla alla krav som följer avtalet med kommunen, gällande bland annat omsorgstagarnas trygghet och självbestämmande.

Det ska sedan följas av en muntlig redogörelse vid nämndens sammanträde i april.

I måndags berättade Östra Småland att IVO funnit brister i bemanningen vid Norlandias samtliga tre vårdboenden i Kalmar; Ståthållaren, Liljan och Vasallen.

Resurserna nattetid har inte varit tillräckliga vilket har lett till att dementa blivit inlåsta och lämnade utan tillsyn.

Kravet från IVO är att vårdbolaget alltid har bemanning på samtliga avdelningar med personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd.