Nu ska Norrgård säljas

Norrgård Artikeln publicerades
Norrgård på Norra vägen 49.
Foto: Johanna Eriksson
Norrgård på Norra vägen 49.

Nu ska universitetets gamla lokaler vid Norrgård styckas och säljas.

– Vi har funderat på vad vi ska göra med byggnaderna. Vi testar att sälja den gamla, gula byggnaden. I den andra byggnaden ser vi att vi kan skapa kontor till flera olika aktörer, förklarar Kifabs vd Michael Gelebo.

När Linnéuniversitetet flyttar ut ur Kifabs lokaler har det skapat ett rejält överskott i yta hos kommunala bostadsbolaget.

Och även om Kifab räknar med att gå minst tio miljoner kronor i vinst under året kommer man successivt att tappa de hyresintäkter på 45 miljoner kronor som man varje år fått in från universitetet.

– Vi tjänar ändå rätt bra, och vi har reserver, så vi står väl rustade. Vi har satt en budget på tio miljoner i vinst, och den räknar vi med att överträffa. Men vi tappar intäkter. Successivt räknar vi med 40 till 45 miljoner kronor per år.

Men nya intäkter kommer.

– Det ska kompenseras med uthyrning av de lokaler vi hyr ut igen.

Linnéuniversitet nyare lokaler på Norrgård ska byggas om till kontor.
Foto: Johanna Eriksson
Linnéuniversitet nyare lokaler på Norrgård ska byggas om till kontor.

En del knutar har löst sig:

Kommunen tar över hela gamla Teleskolan, som nu är på väg att byggas om till Tallhagsskolan.

Storken har gymnasieförbundet tagit sig an.

Men med Norrgård är det annorlunda. Där saknas idag en lösning.

Den gula byggnaden är nu tom, men den andra långsträckta byggnaden hyrs av LNU fram till våren 2021.

Den nyare byggnaden, med fasad mot sportcentret, var fram till för femton år sedan en egen fastighet, men köptes in av Kifab för 43 miljoner kronor. Samtidigt blev båda fastigheterna sammanlagda till en.

Nu har Kifab ansökt om att stycka isär de två igen, så att man på det sättet kan få möjlighet att sälja det gamla huset.

Kifabs bedömning är att någon annan kan göra något bättre av det.

– Om vi skulle göra kontor där också, så skulle det bli väldigt mycket lokaler i Kalmar, menar Michael Gelebo.

Planen är i stället att bygga om de nyare byggnaderna till kontor, som man kan hyra ut till en mängd skilda aktörer.

Ett första möte med mäklaren skulle ske under onsdagen.

Michael Gelebo vill inte berätta vad Kifabs egen värdering gett för summa på sista raden, men förklarar att han hoppas att det ska bli en slant över när man använt pengar från en försäljning till att bygga om resterande del av Norrgård.

Vad har mäklaren sagt om utgångpris?

– De har inte sagt något än. Vi ska ha första mötet med dem. Vad den gamla delen är värd får marknaden säga.

Ska ni sälja fler byggnader?

– Nej, det har vi inte planerat.

Kifab har de senaste åren gjort ett rörelseresultat på mellan 40 och 50 miljoner kronor per år.

Värdet på Kifabs byggnader och mark uppgavs 2017 till drygt 650 miljoner kronor. Anskaffningsvärdet var drygt en miljard kronor.

2016 beviljade kommunstyrelsen bolaget att utöka sin investeringsram med 605 miljoner kronor under åren 2017 till 2022.