Nu vill skolpolitikerna ha porrfilter

Kalmar Artikeln publicerades
Lasse Johansson (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande,  ville inte ha porrfilter i augusti.
Foto: Tomas Löwemo
Lasse Johansson (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande, ville inte ha porrfilter i augusti.

I augusti sa barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och Leila ben Larbi (V), vice ordförande att de inte trodde på porrfilter på elevernas skoldatorer. Nu har man bett it-avdelningen att införa ett sådant.

Sedan någon vecka är alla datorer som är kopplade till det kommunala nätverket porrstoppade. Det gäller såväl de som används av elever som alla anställda.

– Vi blev uppvaktade av barn- och ungdomsförvaltningen som lyfte frågan, säger Robert Carlsson, it-chef i kommunen. Man kontaktade mig och framförde sina önskemål.

– Det har tidigare diskuterats men då har slutsatsen blivit att det skulle hanteras på ett mjukare sätt, säger Robert Carlsson. Men när vi nu hade en förfrågan och den kommunala it-styrgruppen sa ja, var det inte problem att aktivera de brandväggar som redan finns.

Lasse Johansson påpekar att det inte funnits något kommunalt beslut, vare sig om att införa ett filter mot porr eller att inte göra det.

– Vi har fört en diskussion. Och jag har lyssnat. Det har kommit rapporter från föräldrar och vi har hört med rektorer och övrig skolpersonal. Sammanfattningsvis menade man att ett sådant filter skulle vara till nytta och då bad jag förvaltningen vända sig till it-avdelningen för att genomföra det.

– Men det är viktigt att vi inte inbillar oss att det här gör att vi inte behöver prata med barnen om de här viktiga frågorna. Och det var det som var min poäng hela tiden. Samtalet med barnen är det viktiga, ingen ska tro att de skyddas från otrevligheter på nätet med ett kommunalt filter.

Porrfiltret var en av den lokala valrörelsens mer infekterade frågor. Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställde i maj en fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om varför Kalmar inte hade något sådant, och påpekade att många andra kommuner infört det för länge sedan.

Lasse Johansson (S) svarade då:

”att försöka förbjuda, censurera eller skydda barn och unga och för den delen även vuxna mot världens farligheter har ofta haft en helt motsatt effekt genom åren.”

När frågan åter blev aktuell strax innan valrörelsen upprepade han den uppfattningen. Vänsterpartiet i Kalmar som i april skrivit en insändare med krav på sådant filter hade då ändrat sig och höll med majoritetskompisarna i S om att porrfilter inte skulle införas. Vänsterpartiets toppnamn, nuvarande kommunalrådet Liselotte Ross och Leila den Larbi, hade skrivit under den tidigare insändaren.

Leila Ben Larbi och Liselotte Ross, båda Vänsterpartiet.
Foto: Helen Edvall
Leila Ben Larbi och Liselotte Ross, båda Vänsterpartiet.

”Jag tror mer på en dialog och jag är inte alls säker på att porrfilterna rent tekniskt är tillförlitliga” sade Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Saken ställdes på sin spets när Christopher Dywik i augusti lämnade in en motion om porrfilter. Syftet var att få veta var de olika partierna stod i frågan, sade han.

Det får Kalmarborna emellertid inte veta. Genom att be it-avdelningen att införa ett sådant filter, kan barn- och ungdomsförvaltningen konstatera att Dywiks förslag redan är genomfört.

Filtret gäller emellertid bara under den tid elevdatorerna är uppkopplade mot kommunens nätverk.