Ny bok kartlägger ett nedmonterat totalförsvar i länet

Länet Artikeln publicerades
Samuel Palmblad och länsmuseichef Örjan Molander inspekterar den övergivna luftskyddscentralen i centrala Kalmar. 6 bilder
Foto:Paul Madej
Samuel Palmblad och länsmuseichef Örjan Molander inspekterar den övergivna luftskyddscentralen i centrala Kalmar.

I tre år har Samuel Palmblad arbetat med att kartlägga länets totalförsvar under Kalla kriget.

– Så mycket skattepengar och så mycket arbete som lades ned på totalförsvaret, och så försvann allt det i det tysta.

Sedan 2014 har Samuel Palmblad, anställd vid Smålands Museum i Växjö, jobbat med boken "Dolda minnen - På vakt mot supermakt". "Fruktansvärt många telefonsamtal" och otaliga platsbesök senare är den nu färdigställd och levererad från tryckeriet.

På drygt 300 sidor går Palmblad igenom den organisation som började växa fram under världskrigen, för att förbereda Sverige på orostider, och som sedan utvecklades under årtionden av kallt krig.

När Kalla kriget upphörde på 1990-talet tycks eventuella hot mot riket ha ansetts vara borta för gott och totalförsvaret monterades ned och blev en del av historien. Bunkrar övergavs, radartorn monterades ned, vapenförråd tömdes och människor som stått standby, redo att organisera samhället om kriget kom, fick hitta annat att ägna sig åt.

Samuel Palmblad poängterar att han inte tycker att ämnet i första hand är militärt.

– Det här handlar om totalförsvaret, och den här bredden gör det hela så intressant.

Därför kan du exempelvis läsa i boken att prästgården i Kråksmåla var avsedd att vid ett krigsutbrott bli hem åt barn till krigsplacerade lottor, att Åkrahällskolan i Nybro skulle fungera som vårdannex och att en rad slott, herrgårdar, skolor och samlingslokaler skulle fungera som internat för människor i behov av ökat stöd.

Men den militära delen upptar en stor del av boken. Palmblad har besökt och fotograferat övergivna bunkrar, radarstationer, ammunitionsförråd, luftvärnsställningar och minstationer och pratat med personerna som arbetade där.

Hitta bilder på anläggningarna då de fortfarande var bemannade var dock inte så lätt.

– Mycket var hemligt och därför fotograferades de sällan.

– Min favoritbild är på en kvinna som dammsuger. Även hemliga anläggningar måste hållas rena och det fanns kvinnor som hade fått nycklar för att kunna gå in och städa!

I samband med bokpresentationen på Kvarnholmen har Palmblad fått tillstånd av kommunen att visa upp en sedan länge övergiven anläggning, gömd bakom en trälucka i Teatervallen

– Det här har ofta kallats ett skyddsrum, men det är faktiskt lite mer avancerat.

1939 beslutade Kalmar att bygga en luftskyddscentral, LSKC, i Teatervallen och i början av 1940 stod betongbunkern redo. I händelse av krig skulle LSKC bemannas av cirka 30 personer som skulle leda bland annat brandbekämpningen om bomber föll över staden. I det yttre rummet skulle teleoperatörer ta emot rapporter som lämnades över till ledningsgruppen i det inre.

Redan i slutet av årtiondet ansågs anläggningen vara omodern och man beslutade att uppföra en betydligt större och mer avancerad bunkeranläggning intill Norra Kyrkogården. Anläggningen, med täcknamn Henrik, var aktiv från 1955 till mitten av 90-talet. När Samuel Palmblad 2014 besökte platsen under arbetet med sin bok fick Östra Småland som enda tidning följa med in.

Nu talas det på nytt om att bygga upp en organisation för att inte bli helt tagna på sängen om det värsta inträffar. Under arbetet med boken var det en fråga som ofta dök upp när Palmblad pratade med människor, och som han väljer att avsluta sitt efterord med; Hur kunde vår försvarsförmåga så i grunden demonteras?

Fakta

Tredje boken med minnen

Dolda minnen - På vakt mot supermakt är den tredje minnen-bok som ges ut i samarbete mellan Kalmar läns museum, Länsstyrelsen och Kalmar läns hembygdsförbund.

De två tidigare delarna är "Grävda minnen - Från Skedemosse till Sandby borg", om fornlämningar på Öland, och "Byggda minnen - Berättelser från Öland och östra Småland" där länets 135 byggnadsminnen presenteras.

Totalförsvaret är namnet på den samhällsverksamhet som ska bedrivas i Sverige i händelse av krig, och utgörs av civilt försvar och militärt försvar som en enhet.

Visa mer...