Ny förening hjälper syskon till personer med missbruk

Nybro Artikeln publicerades

I oktober förra året startade den ideella föreningen Syskonspöket i Nybro. Syftet är att finnas där för syskonen till någon med ett drogmissbruk. Ett tiotal personer är i nuläget engagerade i föreningen.

Sussie Forsell, en av initiativtagarna till föreningen Syskonspöket.
Foto: Anna Borg
Sussie Forsell, en av initiativtagarna till föreningen Syskonspöket.

– Vårt stora mål är att få in syskon i anhörigbegreppet. Nu räknas sällan de som anhöriga och glöms lätt bort, säger Sussi Forsell som är en av initiativtagarna till föreningen.

Just nu pågår arbetet med att iordningställa den nya lokalen. Den ska hålla öppet några gånger i veckan för syskon som kan komma dit och prata med varandra eller bara hänga.

– Tanken är att det ska vara en plats för alla syskon, självklart även från andra orter än Nybro.

Sussi Forsell berättar att syskonen till någon med ett missbruk ofta kan känna sig bortglömda och det är också därifrån namnet på föreningen kommer ifrån.

– Syskonen blir som spöken i familjen för att uppmärksamheten och energin från de vuxna går till den som missbrukar. Syskonen blir ofta ombedda att inte ta så mycket plats, inte be om de vuxnas uppmärksamhet för fokus ligger på det missbrukande barnet.

När det är på det här sättet beskriver hon att andra vuxna och myndigheter måste kliva in och se till syskonen. Redan nu har föreningen nått framgångar, bland annat har Anhörigas riksförbund hört av sig och vill föra ett samtal med personer från Syskonspöket.

– Det är självklart jättestort. De är ju inblandade i att bestämma definitionen av en anhörig.