Ny forskning skulle kunna leda till miljövänligt skydd av granar

Sverige/Kalmar län Artikeln publicerades

Den stora granbarkborren åstadkommer stor skada och ekonomiska förluster vid återkommande utbrott i granskogar över hela Eurasien. Ny forskning visar att barkborrarna för med sig symbiotiska svampar som inte kan sprida sig utan barkborrens hjälp och man hoppas nu på att denna forskning ska kunna leda till miljövänligt skydd av granar.

Förutom att svamparna producerar en signalsubstans som forskarna anser är barkborrreferomon, det vill säga speciella doftämnen som utsöndras av andra individer inom arten, har de även upptäckt att svamparna producerar ett antal ämnen som är frånstötande för granbarkborren. Dessa ämnen sänder ut en signal om hur långt ett anfall av barkborrar har kommit på en gran och en anländande barkborrehona kan då på långt håll avgöra om hon kommer till ett fullbelagt träd och, i så fall, bör flyga vidare.

– Denna forskning kommer förmodligen revidera förståelsen av den kemiska kommunikationen mellan barkborrar och grandödande svampar genom att visa svamprikets betydelse, säger Rikard Unelius, professor vid Linnéuniversitetet, i ett pressmeddelande.

Kunskaper om hur barkborrarna och de träddödande svamparna kommunicerar genom dofter skulle kunna komma till användning i framtida skydd av skogar menar forskarna. Vilket i sin tur potentiellt skulle kunna användas till miljövänligt skydd av granar.

– En första tillämpning av resultaten finns i förbättrade feromonbeten om det går att hitta lockande dofter som kan som kan förstärka feromonfällorna. En annan effekt skulle kunna vara att nya, billigare och effektivare ämnen som är frånstötande för barkborrar skulle kunna bli en del i arsenalen av det europeiska skogsskyddet. I USA har man redan med hjälp av ett frånstötande ämne, verbenon, framgångsrikt lyckats skydda skogspartier från angrepp av en viss barkborre, så denna giftfria metod är inte orealistisk, säger Rikard Unelius i samma pressmeddelande.

Svåra barkborreangrepp på träden.
Foto: Lars-Åke Green
Svåra barkborreangrepp på träden.

Utöver detta så lanserar nu Sveaskog och företaget Sogeti en IT-lösning som ska visualisera granbarkborrens framfart i skogen och därmed möjliggöra snabb hantering av drabbad skog.

- Tack vare den nya IT-lösningen kan vi, i realtid, synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och därmed också snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Lösningen bygger på så kallad Geo Satellite Intelligence, som använder artificiell intelligens, satellitbilder och avancerade algoritmer för att ta fram detaljerade kartor som visualiserar granbarkborrens framfart i skogen. Man kan lite skämtsamt säga att Sveaskog letar granbarkborrar från rymden. Ett flertal sådana tester har redan genomförts med mycket gott resultat.

Såhär ser Barkborren ut.
Foto: Lars-Åke Green
Såhär ser Barkborren ut.