Ny plats för Kalmar central ska utredas

Kalmar Artikeln publicerades
Den framtida tågtrafiken till och från Kalmar ska utredas.
Foto: Helen Edvall
Den framtida tågtrafiken till och från Kalmar ska utredas.

Flytta hela stationen, eller delar? Nu ska den framtida tågtrafiken till och från Kalmar utredas. Blir det en flytt handlar det om hundratals miljoner kronor.

– Det rör inte enbart Kalmar kommun, och det är viktigt att ha ett underlag, säger Mattias Adolfson, S, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden som beslutat att det ska upphandlas en utredning av framtida spår- och stationsläge för Kalmar central. Den preliminära slutrapporten ska vara klar senast 25 februari 2019.

Området som pekas ut som möjligt ny station är Brageplan, alltså där Norden idag finns. Norden planerar att flytta ut till det nya industriområdet i Snurrom.

Idag finns det tre plankorsningar mellan Brageplan och Kalmar central. I takt med att tågtrafiken ökar blir det allt ofta som bommarna ska ner.

– Det är viktigt att säkra upp tågtrafiken till Linnéuniversitetet, och det kommer att bli spårtrafik på något sätt till Kalmar central, säger Mattias Adolfson.

Det kommer att dröja innan det kan bli en stationsflytt. Flytten finns inte med i Trafikverkets nuvarande plan, som sträcker sig fram till 2028.

– Vi har en dialog med Trafikverket inför nästa planperiod.

Samtidigt pågår en utredning av Kust-till Kustbanans kapacitet, där det kan bli dubbelspår.

I uppdraget ingår att beskriva lösningar och konsekvenser av ett stations- och spårområde vid Brageplan inklusive en kostnadskalkyl för insatserna. I alternativet ingår även att beskriva hur spårområdet på Kalmar Södra kan användas för att effektivisera spårvolymen inom själva stationsområdet samt i övrigt vara en resurs för framtida utökning av tågtrafiken.

Utgångspunkten för området vid Brageplan är att förutsättningarna för nuvarande tåg- och även anslutande busstrafik ska förbättras. Det innebär att området bör ha minst samma omfattning som dagens spår- och stationsområde.

I uppdraget ingår även att utreda och föreslå placering av samt anslutning till region- och stadsbusstrafiken.