Nyanlända erbjuds praktik på kyrkogårdar

Kalmar Artikeln publicerades
Föreningen Äppelkärnan uppmanar pastoraten i Växjö stift att låta nyanlända praktisera på kyrkogårdarna.
Foto:Pierre Stjernfeldt
Föreningen Äppelkärnan uppmanar pastoraten i Växjö stift att låta nyanlända praktisera på kyrkogårdarna.

Svenska kyrkan kommer att erbjuda praktikplatser till nyanlända på kyrkogårdarna i Kalmar. Just nu undersöker Kalmar pastorat intresset bland anställda och nyanlända.

Föreningen Äppelkärnan, som utifrån kristen värdegrund arbetar med att integrera nyanlända människor, har uppmanat pastoraten i Växjö stift att ta emot nyanlända som praktikanter på sina kyrkogårdar.

Kalmar pastorat är positiva till förslaget och kommer att arbeta vidare med frågan inom pastoratet.

Tanken är att praktikanterna ska få möjligheten att gå med en handledare under arbetsdagen. Under hur lång tid praktiken kommer att pågå beror på möjligheter och intresse från både handledare och praktikant.

Just nu undersöker Kalmar pastorat intresset bland nyanlända och sina anställda.

– Jag vet att det finns intresse bland nyanlända att få spendera sin tid utanför sina boenden, så jag tror att det finns en efterfrågan bland dem, säger Per-Ola Hallgren, begravning - och fastighetschef i Kalmar pastorat.

Han menar att kontakten mellan Svenska kyrkan och nyanlända redan finns. I det planerade projektet gäller det bara att hitta personer som passar bra för praktiken.

Praktiken kommer att anpassas individuellt efter bland annat tidigare erfarenheter och språkkunskaper.

Hur många praktikanter det kommer bli är ännu oklart. Under den här tiden på året är det få som arbetar på kyrkogårdarna. Den 1 april kommer däremot årets säsongsanställda att tillträda och då ska intresset för att bli handledare undersökas bland dem.

Föreningen Äppelkärnan menar att arbetsuppgifter finns och att arbetsvilliga människor finns. Utmaningen är att koppla ihop dessa. De tror att praktikplatser på kyrkogårdarna kommer att bidra till en positiv utveckling för alla parter på ett konstruktivt sätt.