Nybygge gör att 1700-talsfartyg flyttas

Kalmar Artikeln publicerades
När nästa etapp av Linnéuniversitetet ska byggas här ska 1700-talsskeppet som ligger där tas upp och flyttas.
Foto: Anders Johansson
När nästa etapp av Linnéuniversitetet ska byggas här ska 1700-talsskeppet som ligger där tas upp och flyttas.

Det 20 meter långa och sex meter breda handelsfartyget och har legat i marken under Kvarnholmen sedan slutet av 1700-talet. Nu ska det flyttas till kostnad av 837 000 kronor. Anledningen är nybygget av Linnéuniversitetet.

När marinlaboratoriet skulle byggas på platsen 1997 hittades fartyget. En undersökning gjordes på plats, men sedan täcktes det åter över och marinlaboratoriet byggdes över, säger Jenny Sundström på länsstyrelsen.

– Fartyget är en del av utfyllnaden under labbet som ligger där idag. När labbet skulle byggas 1997 hittades fartyget och grävdes fram och allt dokumenterades.

Nu ska det gamla labbet rivas för att ge plats för nästa etapp av Linnéuniversitetet.

– Det behöver flyttas till en ny plats. Ursprungstanken var att det inte skulle byggas någon källare på platsen men nu blir det så och då kan inte fartyget vara kvar.

När det hittades 1997 undersöktes 1700-talsfartyget av Kalmar läns museums arkeologer.
Foto: Ludvig Papmehl-Dufay
När det hittades 1997 undersöktes 1700-talsfartyget av Kalmar läns museums arkeologer.

Men först ska fartyget undersökas av arkeologer från Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum till en kostnad av 837 00 kronor. En kostnad som byggherren Skanska står för.

– Skanska har godtagit kostnaderna för undersökningen och att fartyget flyttas till en ny plats.

Det har inte varit aktuellt att ta upp fartyget ur marken och ta hand om det?

– Eftersom det är ett ganska litet och inte särskilt viktigt fartyg så anser vi det inte vara försvarbart att lägga så mycket pengar som det skulle kosta på det, säger Sundström.

Vid undersökningen 1997 kom man fram till att fartyget troligen byggdes mellan 1715 och 1730 och hamnade på sin nuvarande plats mellan 1750 och 1780. Sannolikt har det placerats där medvetet för att användas som utfyllnad, det har alltså inte förlist.

Skrovformen på vraket överensstämmer väl med den som kännetecknar fartygstypen galiot.
Skrovformen på vraket överensstämmer väl med den som kännetecknar fartygstypen galiot.

Skrovet som hittades är troligen en galiot eller en brigg och är 20 meter lång och som bredast sex meter bred. Det var ett transport- och handelsfartyg.

Vid den nya undersökningen, som kommer att genomföras av Lars Einarsson och Nicholas Nilsson, kommer avancerad 3D-teknik användas för att dokumentera fartyget. Arbetet kommer enligt planen att ske under senhösten 2018.

Man ska även ta nya provet från skrovets träkonstruktion för att mer exakt kunna fastställa fartygets ålder.