Nye kyrkoherden i Södermöre hoppas på levande gudstjänstliv

Södermöre Artikeln publicerades
Liturg, lärare och ledare är tre epitet som Södermöres nye kyrkoherde  Richard Thörn kan sätta på sig själv.
Liturg, lärare och ledare är tre epitet som Södermöres nye kyrkoherde Richard Thörn kan sätta på sig själv.

På söndag den 19 maj hälsas Richard Thörn välkommen som kyrkoherde i Södermöre pastorat och mottas av kontraktsprosten Peter Wänehag.

Kyrkoherdemottagningen sker i samband med högmässan i Ljungby kyrka. Kontraktsprost Peter Wänehag leder mässan och Richard Thörn predikar. Sång av pastoratets vuxenkörer.

– Min förhoppning är levande församlingar där bön och livsmod kan få vara kännetecken. Jag hoppas på ett levande gudstjänstliv och gemenskaper i församlingarna som bär och utmanar till liv, glädje och försoning, säger Richard Thörn.

Richard Thörn prästvigdes i Växjö 2002. De senaste 14 åren har han tjänstgjort i Jönköpingstrakten, de senaste fem åren som arbetsledande komminister i Kristine kyrka.

Liturg, lärare och ledare är tre epitet som han kan sätta på sig själv.

- Jag håller gudstjänsten högt, är rätt noga med dess genomförande och stabilitet i schemat. Jag vill gärna se mig som teolog, jag gillar bildning och undervisning och vill jobba för att det finns levande fora för bibelundervisning, samtalsgrupper och bred fördjupning, säger Richard Thörn.

En kyrkoherde är en präst som är chef för en ekonomisk enhet inom Svenska kyrkan och ytterst ansvarig för personalen.

I Södermöre pastorat finns det åtta kyrkor, S:t Olofs, Ljungby, Karlslunda, Mortorp, Arby, Hagby, Voxtorp och Halltorp.