Nytt bostadsområde planeras i Läckeby

Läckeby Artikeln publicerades
Så här var åbebyggelsen tänkt 2009.
Foto: Ur planprogrammet
Så här var åbebyggelsen tänkt 2009.

Fler vill bo i Läckeby och nu väcks gamla planerna till liv igen. För tio år sedan tänkte man stall på tomten och översvämningssäkra pelarhus vid ån, men hur mycket av det snart tio år gamla planprogrammet som går att använda är mycket oklart.

Beslutet att väcka liv i planerna är just taget och nu ska det utredas vad kommunen egentligen kan göra. Än så länge är det väldigt löst i kanterna.

– Det planeras villor och radhus, är det enda konkreta exploateringsingenjör Klara Johansson i dagsläget vet.

– Nu ska vi se vad det finns för möjligheter. Det är de som hört av sig och vill bo där, berättar hon.

Det var på våren 2009 som kommunen klubbade ett planprogram i tre etapper för Snättebro-området i södra delarna av Läckeby.

De här områdena presenterades 2009.
Foto: Ur planprogrammet
De här områdena presenterades 2009.

I programmet presenterades en bebyggelse med ungefär 100 bostäder av varierande storlek. Dels var det villor på större tomter, grändhus på mindre tomter och även radhus.

Husen skulle gärna anknyta till en lantlig struktur, som en gammaldags radby, med en tanke om en del hus som skulle byggas i samma stil som en ladugård.

Eftersom området kring ån är översvämningshotat, diskuterades det också att sätta upp radhus på pelare med spångar, för att göra dem oberoende av vädrets spratt.

Eftersom det finns översvämningsrisk diskuterades hus som stod på pelare.
Foto: Ur planprogrammet
Eftersom det finns översvämningsrisk diskuterades hus som stod på pelare.

I förslaget fanns även en idé om att i yttre delen av området skapa ett område med en handfull lantboenden, där det fanns möjlighet att ha bete och stall alldeles utanför tomten. En paddock och ängar ritades in i området.

Om tiden sprungit ifrån hästnära boende återstår att se. Etapp 3 blir sist att utveckla.
Foto: Ur planprogrammet
Om tiden sprungit ifrån hästnära boende återstår att se. Etapp 3 blir sist att utveckla.

Det här skapades i en tid då det var populärt med hästnära boende, och om den idén kommer leva vidare in i det här decenniet vill alla inblandade låta vara osagt. Just det förslaget finns i etapp 3, som enligt Klara Johansson blir en senare fråga. Nu är det etapp 2 som man fokuserar på.

Etapp 1 hann byggas innan planprogrammet lades för att samla damm. När det nu borstas av så är det områdena i andra etappen som är aktuella.

Initiativet att se över planerna igen kommer från plan- och exploateringsenheten på Kalmar kommun, och anledningen är enkel. Flera privatpersoner har hört av sig om att få bo i just Läckeby, berättar Klara Johansson.

– Det finns ett intresse av att bo där.

2009 nämndes 100 bostäder.

– Vi har inte satt någon siffra än.

Uppdraget hon gett till planarkitekterna är nu att se vad som går att göra med utgångspunkt av de gamla planerna.

I vissa fall kan tiden ha sprungit ifrån idéerna, till exempel vad gäller strandskyddsbestämmelserna, för ett boende så nära Åbyån.

I planerna fanns också en idé om att skapa en ny förbindelse med länsväg 125, något som de boende i Läckeby då tyckte var bra, samtidigt som de var tveksamma till om det skulle förändra deras transportmönster.

Åby var en radby som kretsade kring kyrkan. När järnvägen kom expanderade samhället.
Foto: Karin Asmundsson
Åby var en radby som kretsade kring kyrkan. När järnvägen kom expanderade samhället.

Fakta

Snättebro

Nuvarande Läckeby byggdes upp kring Åby by. Fram till 1897, när järnvägen kom, var Åby en radby kring kyrkan. Byn fick nu namnet Läckeby och började byggas ut kring de gamla byvägarna. Samhället byggdes sedan successivt ut fram till 1990-talet.

Vid Snättebro på Åbys mark, fanns ett torp med vattenkvarn. Man vet att Daniel Persson var fiskardräng på Hjälmö och omkring 1790 bosatte han sig på Snättbrotorpet, där hans titel var torpare, möllare och fiskare.

I området som omfattar planprogrammet finns i dag en äldre gård, Sigridsborg, samt en villa från förra sekelskiftet.

Visa mer...