Nytt förslag kan ge mer pengar till de med lägst pensioner

Kalmar / Sverige Artikeln publicerades
Förslaget är utformat för att ge de med sämst pension mer pengar.
Foto:Hasse Holmberg/Scanpix
Förslaget är utformat för att ge de med sämst pension mer pengar.

Pensionsgruppen i regeringen har lämnat ett nytt förslag som kan komma att höja pensioner för de med sämst pension. Bland annat föreslås garantipensionen och taket för bostadstillägg höjas.

I korthet kan förslaget innebära att garantipensionen höjs med 200 kronor med ett behovsprövat tillägg på maximalt 700 kronor för ensamstående och 200 för sammanboende. I syfte att öka träffsäkerheten på bostadstillägget höjs taket från 5 600 kronor till 7 000. Sammanlagt kan förslaget innebära uppåt 1 300 kronor mer per månad för de pensionärer som har det sämst ställt, enligt pensionsgruppen.

– Det är ett steg i rätt riktning, men det kommer behövas fler. Det är bra att man höjer pensioner för de som har lägst. Det ger ett förbättrat grundskydd, säger Bengt Kronblad, ordförande för PRO Kalmar län och styrelseledamot i dess riksorganisation.

Höjningen av taket för bostadstillägg ska ske med ersättningsgraden 100 procent upp till 3 000 kronor, 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor och 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.

– Att taket höjs är bra, men det är för lite, och reduceringen till 70 procent från 5 000 är inte bra. För i dagsläget finns det inte många med så låga bostadskostnader. Så det är ett steg i rätt riktning, men inte ett hopp, säger Bengt Kronblad.

Förslaget från pensionsgruppen går nu ut på remiss, och ambitionen är att ett moderniserat grundskydd ska vara på plats 2020.