Nytt försök med de fem modulhusen från Påryd

Förlösa Artikeln publicerades
Kommunens attefallshus för flyktingar i Påryd står numera uppställda i Förlösa
Foto: Mats Holmertz
Kommunens attefallshus för flyktingar i Påryd står numera uppställda i Förlösa

Några veckor efter att bygglovet revs upp för de pårydska modulhusen, beslutade sig Kalmar kommun för att ändå säga ja. Nu har grannarna begärt att ärendet stoppas.

Det har varit svårt att få någon att vilja ha de fem attefallshusen som granne.

Först köptes de in av kommunen för att bli flyktingby i Påryd.

Men flyktingströmmen hann avta innan alla grannars protester avklingat.

Sedan såldes de sent omsider till kraftig rabatterat pris, och nu var det dags att sätta upp dem i Förlösa.

Nya ägaren planerade att sätta upp bodarna på sin fastighet och använda dem som byggbodar för industriändamål.

Sammankopplade med skärmtak och plank skulle de fungera som kontor, matrum, omklädning och lager.

Grannarna överklagade och i slutet av mars beslutade länsstyrelsen att stoppa bygget. Eftersom samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat motivera varför man fattade ett beslut som detta, upphävde därför länsstyrelsen beslutet och kommunen fick en chans att fatta ett nytt beslut.

Det beslutet fattades 18 april, och beskedet från kommunen var att bodarna fick bygglov och åtgärden fick startbesked. Beslutet fattades på delegation och kom aldrig till samhällsbyggnadsnämnden.

De fem grannarna var fortsatt negativa, men kommunens projekt- och exploateringsenhet samt en granne var nöjda.

Detaljplanen är kryddad med prickad mark som inte får bebyggas samt mark som bara får ha uthus och garage.
Detaljplanen är kryddad med prickad mark som inte får bebyggas samt mark som bara får ha uthus och garage.

Kommunen lutar sig på att det i detaljplanen inte finns bestämmelser om hur nära granntomten en byggnad får stå, och även om huvudregeln då är 4,5 meter så får kommunen medge undantag om det finns särskilda skäl.

Det finns det i det här fallet, är bedömningen. Någon annan plats att sätta dem på finns heller inte, eftersom det mesta av tomten är punktprickad och inte får bebyggas..

Grannarna är inte nöjda. De överklagar beslutet och begär inhibition, alltså att bygget stoppas. De vidhåller att det finns en brandrisk, eftersom brandkåren har svårt att komma in bakom attefallshusen.

De menar att det finns gott om plats på granntomten om man nu vill bygga ut eller så kan man bygga till den fastighet som redan finns på tomten.