Nytt reningsverk kan snart få sitt miljötillstånd

Tegelviken Artikeln publicerades
En skiss av det nya reningsverket i Tegelviken.
Foto: Staffan Strindberg arkitekt
En skiss av det nya reningsverket i Tegelviken.

Efter tio år närmar det sig nu ett nytt tillstånd för nya reningsverket. Men en sådan process rullar sakta. Det beräknas ta minst fem år till innan anläggningen är drifttagen och klar.

– Vi lämnade in vår miljötillståndsansökan för två år sedan. Det var en del som måste falla på plats. Nu har länsstyrelsen skickat ut förslaget på remiss och vi hoppas vi får tillståndet i början av 2019, berättar Regine Ullman, delprojektledare teknik på Kalmar Vatten.

Kalmar Vatten har arbetat i snart tio år med projektet att få till ett nytt reningsverk. Det är ett miljardprojekt som utretts noga. Frågorna har varit många: Ska nya verket ligga i Tegelviken? Hur nära intill anläggningen kan man bygga bostäder? Kan man återvinna vattnet?

Reningsverket ligger nära Västra sjön, men det renade vattnet släpps ut i sundet.
Foto: Kalmar Vatten
Reningsverket ligger nära Västra sjön, men det renade vattnet släpps ut i sundet.

Efter ett flertal utredningar har man kommit fram till att befintligt reningsverk byggs om och till, att anläggningen utformas till att ”bidra till ett attraktivt fritids- och rekreationsområde i Tegelviken” och att återvinning ska bli verklighet.

– Vi började arbetet på allvar 2010, när kvävenivåerna var över riktvärdet. Det blev ett akut arbete att få ner dem.

Hur har det gått?

– Det har kostat lite, men det har gått bra. 2009, 2011 och 2012 var vi över, men sedan har vi klarat nivåerna.

Anledningen till att nivåerna överskreds är att verket från 1963 inte är dimensionerat för den ökande mängden avloppsvatten när det blivit fler invånare.

Parallellt med att tillståndet granskas så ska det också arbetas med en ny detaljplan för området kring reningsverket. Kalmar Vatten räknar med att ett nytt verk, som beräknas ta tre år att bygga och stå klart sisådär 2024 eller 2025.

Regine Ullman tycker det är bra att det akuta kväveläget är avhjälpt, så att man kan skynda saktare.

– Om man har kniven mot strupen kan man bygga det på tio till tolv år. Nu kan vi planera lite mer.

Ett nytt verk kommer innebära lägre utsläpp till Kalmarsund. Avloppsvattnet förs ut i en tub som mynnar ut i inseglingsrännan i Kalmarsund.