Oklar taxa dyr för Kalmar Vatten

Kalmar Artikeln publicerades
Taxa är oklar, skriver Mark- och miljödomstolen om Kalmar Vattens taxor.
Foto: JONAS EKSTR÷MER / TT
Taxa är oklar, skriver Mark- och miljödomstolen om Kalmar Vattens taxor.

VA-taxan är oklar. Därför ska ett bolag bara betala 255 388 kronor i anslutningsavgifter, istället för 669 968. Förbrukningsavgiften ska beräkna på sju lägenheter istället för 25.

”Ett grundläggande krav på en offentligrättsligt grundad avgift, som en VA-taxa, är att den klart och tydligt reglerar den aktuella betalningsskyldigheten. När det uppkommer otydligheter vid tolkningen av en taxa, eller andra liknande bestämmelser är det enligt praxis huvudmannen som får bära ansvar för oklarheten”, skriver Mark- och miljödomstolen.

Taxan fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017.

Mark-och miljödomstolen skriver att det finns begrepp och formuleringar i taxan som inte framstår som helt klara, och att den går att tolka på olika sätt. Domstolen bedömer att båda parter kan ha visst fog för sitt sätt att tolka taxan.

Det handlar om avgifterna för ett lägenhetshotell med 25 lägenheter som ska anslutas till det kommunala VA-nätet.

Bolaget, Living In, och Kalmar Vatten har haft olika åsikter om anläggningsavgift och förbrukningsavgift.

Kalmar Vatten hade fakturerat för anläggningsavgift beräknad på 26 lägenheter, vilket gett en avgift på 669 968 kronor. Den årliga brukningsavgiften har beräknats utifrån 25 lägenheter.

Living in överklagade, och menar att Kalmar Vatten felaktigt tillämpat den lägenhetsavgift som gäller när det byggs bostäder. Då utgår en avgift per bostadsenhet. Men det gäller inte hotell, där man istället ska räkna på ytan. Samtliga utrymmen ska användas för hotelländamål.

Kalmar Vatten skriver att det av ritningen framgår att det kommer att finnas 25 lägenheter, alla med eget kök/ kokvrå, och därför är lägenheterna en bostadsenhet. Eftersom varje lägenhet ska hyras ut till enskilda gäster är därför varje lägenhet en bostadsenhet. Att detaljplanen inte medger permanentboende saknar betydelse, menar Kalmar Vatten.

Också vad det gäller brukningsavgifterna finns det otydligheter om hur 2018 års VA-taxa ska tolkas, och därför ska otydligheten belasta huvudmannen.