Arbetet på bron klart tidigare än väntat

Ölandsbron Artikeln publicerades
Köerna väntas upphöra till nästa vecka.
Foto: Karin Asmundsson
Köerna väntas upphöra till nästa vecka.

Reparationerna av Ölandsbron kommer avslutas redan på fredag. Det innebär att en tid med köer kan vara över. I alla fall fram till mars.

– Årets arbeten har gått väldigt bra och enligt plan. Svevia har gjort en fantastisk insats och arbetat varje dag sen vi började, det är tack vare dem vi kan öppna för trafik en vecka tidigare. Vi vill även tacka alla trafikanter för visad hänsyn och tålamod, säger Johan Wesley projektledare Trafikverket.

När höstens broarbeten drog igång ringlade sig köerna långa i rusningstrafiken.

Målet har hela tiden varit att i möjligaste mån minimera trafikstörningar under arbetsperioderna för att underlätta för resenärer, trafikanter och godstrafik, förklarar Trafikverket. Men störningar och irritation blev det.

Antagligen drar många nu en längtans suck när de tänker på måndagens färd mot jobbet. Då ska nämligen allt flyta som vanligt.

– Vi vill tacka alla trafikanter för visad hänsyn och tålamod, säger Johan Wesley.

Men i mars drar det igång igen.

Då inleds den tredje etappen i arbetet på högbrodelen. Den norra sidan av bron ska få samma behandling som genomförts på andra delar av bron under tidigare etapper.

Under arbetet våren 2019 kommer det att finnas ett särskilt körfält för kollektivtrafiken.

Under våren 2018 erbjöd Kalmar Länstrafik prova-på-kort för att underlätta pendling.

– Slutsatsen blev att cirka 48 procent av dem som någon gång reste med prova-på-kortet har fortsatt att resa kollektivt efteråt,. Av dessa är 14 procent helt nya resenärer. Detta skulle, omräknat på hela gruppen tillfrågade, innebära cirka 180 personer eller cirka 150 färre bilar. Det visar att det går att påverka resebeteendet hos bilpendlare, säger Christer Olsson marknadschef Kalmar Länstrafik.