Olika kommunala regler för busskort till skolelever

Kalmar Artikeln publicerades
Karl-Johan Bodell, chef på Länstrafiken i Kalmar förklarar varför ungdomarna i Kalmar län fick åka buss gratis i sommar, men tvingas betala för resorna till skolan.
Foto: Ulrika Bergström
Karl-Johan Bodell, chef på Länstrafiken i Kalmar förklarar varför ungdomarna i Kalmar län fick åka buss gratis i sommar, men tvingas betala för resorna till skolan.

Kommunerna i Kalmar län bestämmer själva vilka regler som ska gälla för elevernas resa med buss till skolan. Det gör att det avstånd som ger busskort i en kommun inte gör det i en annan.

– Vi har nu fått ett uppdrag från länets kommuner och vår förbundsledning att presentera ett förslag till gemensamma regler, säger Karl-Johan Bodell, chef på Länstrafiken.

– Tidigare var det också olika regler vad gäller färdtjänst och det ledde till en hel del diskussioner. Det är nu ändrat till ett gemensamt reglemente.

Kommunerna köper terminskort av länstrafiken till de elever som man bedömer har rätt till att använda allmänna kommunikationer till skolan. De regelrätta skolskjutsarna i glesbygd, där det enbart åker med skolelever är en mindre del av KLT:s verksamhet.

Men att skolelever använder buss i linjetrafik är vanligt. Höstterminen i år kostar varje kort 2890 kronor och vårterminen 3300 kronor. Det är vad kommunerna betalar till Länstrafiken.

Korten berättigar till två resor per dag, de måste inte ske till skolan. Men för ett tillägg på 630 kronor blir korten betydligt mer omfattande och kan användas för många fler resor. Många elever och föräldrar som fått korten använder sig av den möjligheten och barnen kan då ta bussen till alla aktiviteter.

I sommar har 17 000 ungdomar i Kalmar län fått åka buss helt gratis oavsett bostadsort. Arianna De Simone menar att det är märkligt att resorna är gratis på sommaren, men när bussen behövs för att ta sig till skolan kostar det pengar.

– Det kan man tycka, säger Karl-Johan Bodell. Men de 17 000 sommarkort vi delade ut finansierades inte av kommunerna. Vi fick 8,5 miljoner kronor från staten för det projektet.