Om kriget kommer - snart i din brevlåda

Kalmar län/Sverige Artikeln publicerades
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) höll upp boken Om kriget kommer under sitt tal på Folk och Försvars årliga rikskonferens. Snart finns den i var och varannans hand.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) höll upp boken Om kriget kommer under sitt tal på Folk och Försvars årliga rikskonferens. Snart finns den i var och varannans hand.

Efter 30 års tystnad är det dags igen. Nu i månadsskiftet maj-juni skickas häftet "Om kriget kommer" ut i uppdaterad utgåva till alla svenska hushåll.

Innehållet i broschyren kommer ta upp hur vi kan bli bättre förberedda på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet.

– Det kan vara allt från extremt väder och allvarliga olyckor till it- attacker och militära konflikter. I broschyren ger vi konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig på en vardag när samhällsservicen inte fungerar, säger Christina Andersson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ett pressmeddelande.

Foldern gavs första gången ut i början av 1940-talet, under pågående världskrig, och innehöll praktiska tips om hur man skulle agera om Sverige skulle bli indraget i kriget. De senaste upplagorna trycktes på 1980-talet under kalla kriget.

– Vi anspelar på de tidigare broschyrernas titel, men risker och hot ser naturligtvis annorlunda ut idag. Nu beskriver vi hur vår gemensamma säkerhet är uppbyggd och hur du själv kan bidra om något hotar den, säger Christina Andersson.

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.

Samtidigt rapporterar SVT att tre miljoner svenskar idag saknar plats i skyddsrum.

2002 slutade man att bygga nya skyddsrum i Sverige. Samtidigt har man under den tiden, mellan 2003 och 2017, byggt mer än 430 000 nya bostäder, enligt Boverket.

Enligt MSB skulle det ta tio år och kosta minst en miljard att bygga 50 000 nya skyddsrumsplatser.

Kalkylen gäller nybyggnation – en tillbyggnad av befintliga skyddsrum skulle bli betydligt mycket dyrare.

SVT har pratat med Ove Brunnström som är handläggare på MSB och han menar dock att det finns alternativ om man inte skulle ha tillgång till ett skyddsrum.

– I nödfall kan du bege dig till annat skyddande utrymme, som en källare, tunnel eller tunnelbanestation. Om det saknas eller råder brist på skyddsrum i ett område är alternativet att befolkningen utryms, säger han till SVT.

Via denna länk kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger.

Fakta

Broschyren tar bland annat upp:

Hur en kris kan påverka samhället och människors vardag.

Privatpersoners ansvar för att kunna klara en besvärlig situation.

Råd och konkreta tips för att kunna tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation utan samhällets stöd en tid.

Råd för att upptäcka och hantera falsk information och propaganda.

Vad totalförsvaret består av samt vad totalförsvarsplikt, allmän tjänsteplikt och krigsplacering innebär.

Vad höjd beredskap innebär och hur man ska agera vid ett sådant.

Hur Sverige kan hotas och angripas (ex. extremväder och cyberattacker som slår ut viktiga it-system).

Olika system för att varna befolkningen (VMA, beredskapslarm och flyglarm) och hur man bör agera vid sådana.

Skyddsrum och andra skyddade utrymmen (ex. källare och tunnlar).

Viktiga webbplatser och telefonnummer.

Hänvisning till MSB:s webbplats DinSäkerhet.se för fördjupad information, frågor och svar samt översatta versioner av broschyren.

Visa mer...