Om två år kan 800 barn sakna klassrum

Tallhagen Artikeln publicerades
Skisserna på nya Tallhagsskolan.
Foto: Kalmar kommun
Skisserna på nya Tallhagsskolan.

Tanken var en första invigning hösten 2020. Nu vet ingen vet hur lång tid projektet kan skjutas upp och det kan stjälpa hela Kalmars skolplanering. Om två år kan 800 barn stå utan skollokaler.

Finns det några alternativ till Brofästet?

– Nej, det finns det inte, säger serviceförvaltningens chef Benny Wennberg.

Så hösten 2020 riskerar 800 elever att stå utan skola?

– Ja, så är det ju, säger Benny Wennberg.

Länsstyrelsen har beslutat att överpröva planen för nya storskolan vid Brofästet. De underkänner den trafikutredning som gjordes och blev klar i början av sommaren.

Utredningen visar att drygt 1 500 fordon kommer att vistas på området för till exempel hämtning och lämning. 80 procent av fordonen kommer att vistas i området under samma tid.

Länsstyrelsen menar att kommunen inte kunnat visa att det här kommer att ske trafiksäkert.

Det är inte bra för Kalmars skolplanering.

Tanken var att skolstart vid Brofästet skulle ske hösten 2020.

Storskolan skulle lösa många lokalproblem. Dels skulle lokalerna vid Brofästet annars stå tomma när Linnéuniversitetet flyttat. Nu hittar kommunala Kifab en hyresgäst.

Dels skulle man lösa problemen med överfulla skolor. Högstadiets elever från Vasaskolan skulle flyttas över till Tallhagsskolan och därmed ge plats åt 500 barn i låg- och mellanstadiet. Även Kalmarsundsskolan och Lindöskolan, som är fulla, skulle avlastas genom att eleverna därifrån flyttades till Brofästet.

Lasse Johansson var med och presenterade Tallhagsskolan i juni.
Foto: Karin Asmundsson
Lasse Johansson var med och presenterade Tallhagsskolan i juni.

Minerna var glada när det färdiga konceptet presenterades i juni.

Billigt och bra, framgick det när politikerna presenterade skolan. Det finns beräkningar på att det skulle kosta 470 miljoner kronor att bygga nytt. För 150 miljoner kronor, ungefär, är det tänkt att Linnéuniversitetets nuvarande lokaler vid Brofästet kan byggas om.

– Äntligen är vi framme. Det blir en supermodern integrerad skola med en fantastisk skolmiljö utan att vi slösar på skattebetalarnas pengar, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) då. .

Nu är det mer förvirrat. Om inte trafikfrågan löser sig kan det sudda ut hela, eller i alla fall stora delar, av satsningen.

– Det här är en viktig plan för hur Kalmar ska klara lokalfrågorna för skolorna, konstaterar Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Han menar att beskedet från länsstyrelsen kom plötsligt.

– Vi blev tagna på sängen. Vi hade önskat en bredare dialog innan.

Länsstyrelsen skriver att de redan tidigare påpekat trafiksituationen. Adolfson förklarar att det gjorts en trafikutredning, och att det kan vara skäl för att kalla in hela planen har inte framgått.

– Det vi också är lite förundrade över är att länsstyrelsen säger att vi inte löst bullerfrågan. Det har vi gjort.

Hade ni andra trafikalternativ?

– Vi hade ett antal alternativ, men nu landade vi i den lösningen som finns i planen, förklarar Adolfson.

Nya Tallhagsskolan
Nya Tallhagsskolan

Vad som händer nu är minst sagt oklart. Kommunens fastighetschef Gunilla Svensson förklarar att beskedet att öppna nya skolan i augusti 2020 var byggt på att detaljplanen skulle godkännas nu i december.

– Man kan inte få bygglov förrän det finns en detaljplan.

Vad tror du om tidplanen?

– Det beror på hur lång försening det blir. Om det tar ett halvår eller ett år är det svårt att jobba in det.

Några alternativ finns inte på bordet i dag.

Servicenämndens chef Benny Wennberg minns att kommunen såg Tallhagsskolan som en smidig lösning, när man kunde använda Kifabs befintliga lokaler.

– Det är inte lätt att hitta sådana lokaler.

Ni tittade på Norrgård ett tag.

– Ja, men det ströks. Jag minns det som att de lokalerna var äldre och mer svåranpassade.