Omfattande skador och över 400 000 liter olja på grundstött fartyg

Kalmar län Artikeln publicerades

I nuläget finns över 400 000 liter olja ombord på lastfartyget som gick på grund i Västervik. Än har det inte läckt någon olja eller diesel. Tisdagens inspektion av det fartyg visade på omfattande skador.

Lastfartyget Makassar Highway som gick på grund i Tjust skärgård utanför Loftahammar i Västerviks kommun i måndags har omfattande skador. Det visar den undersökningen som Kustbevakningen gjorde av det 139 meter långa fartyget under tisdagen.

– Fartyget läcker inte olja, men ett par oljetankar har tagit in vatten, säger räddningsledare Roger Gebauer.

Hittills har en rad med skador upptäckts. Några av dem är hål i förpiken med vatteninträngning i de förliga ballasttankarna och hål i bogpropellerrummet.

Utöver de skadorna kan det även finnas fler som det ännu inte gått att inspektera, då en stor del av det flatbottnade skrovet står på grund.

Lastfartyget Makassar Highway.
Foto: Kustbevakningen
Lastfartyget Makassar Highway.

– Fartyget står hårt på ett klippgrund och det kommer krävas ett omfattande arbete innan det kan bli tal om att dra loss fartyget, säger Roger Gebauer.

Enligt fartygets besättning finns det 333 000 liter bränsleolja, 38 000 liter smörjolja och 34 000 liter diesel ombord på fartyget. Ingen olja har i nuläget läckt utan istället har havsvatten läckt in. Hur fördelningen mellan vatten och olja ser ut i tankarna undersöks.

För att förhindra ett oljeutsläpp har Kustbevakningen befunnit sig i stabsläge sedan grundstötningen. Myndigheten har även en pågående dialog med Transportstyrelsen, rederiets försäkringsbolag och av dem utsedda bärgare. Målet är att hitta en så pass optimal lösning som möjligt för att få fartyget utan att det ska få en större påverkan på miljön.

– Vår roll är att förebygga, förhindra och begränsa utsläpp av olja för att värna havsmiljön. Det är rederiets ansvar att sköta bärgningen och den ska godkännas av Transportstyrelsens inspektör som finns på plats ombord på haveristen, säger Roger Gebauer.

Fakta

För tillfället finns följande skador konstaterade:

Hål i förpiken med vatteninträngning i de förliga ballasttankarna.

Hål i bogpropellerrummet.

Vatteninträngning i ett par tankar.

Kraftiga plåtskador från bulben i fartygets för och längs med fartygets barbordssida.

Visa mer...