Öringrekord i Snärjebäcken

Snärjebäcken Artikeln publicerades
Öringen ser ut att trivas på de restaurerade sträckorna.
Foto: Olof Engstedt
Öringen ser ut att trivas på de restaurerade sträckorna.

För tredje året i rad genomför Sportfiskarna tillsammans med Hushållningssällskapet och Kalmar Kommun åtgärder i Snärjebäcken norr om Kalmar. Uppföljning visar att de tidigare åtgärderna gett ett mycket gott resultat.

– Ett nytt öringrekord för Snärjebäcken noterades på en av de tidigare åtgärdade platserna, 84 yngel på cirka 60 kvadratmeter. Det är oerhört glädjande, konstaterar Sportfiskarnas projektledare Olof Engstedt.

De åtgärder man har gjort är att man har lagt ut lekgrus. Detta hjälper havsöringen som kan lägga rom i lekgruset. Man har också breddat bottenytan genom att flytta större stenar från kanten till bäckens mitt. På så sätt ger man också plats för insektfaunan att breddas vilket i sin tur ger fisken mer att äta.

Målet i år har varit att åtgärda ett vandringshinder i bäcken som vid låga flöden hindrar fisken. Åtgärden utfördes nu i augusti under ett riktigt lågflöde som den torra sommaren hade orsakat.

För att dokumentera effekterna av åtgärdsarbetet elfiskar man på ett flertal ställen i bäcken. På så sätt kan man undersöka fiskbeståndet i bäcken på ett skonsammare sätt jämfört med nät och ryschor.

I korthet går elfiske till på så sätt att ett elektriskt spänningsfält skapas i vattnet så att fisken bedövas. Den bedövade fisken fångas därefter i en håv och släpps ner i en hink med vatten där fisken snabbt kvicknar till. Efter artbestämning, mätning av längd och vikt kan fisken sättas tillbaka i vattendraget oskadd.

Bild från årets restaurering. Ett vandringshinder i lågvatten som ska plockas bort.
Foto: Olof Engstedt
Bild från årets restaurering. Ett vandringshinder i lågvatten som ska plockas bort.
Bild tagen efter restaureringen. Vandringshindret är borta.
Foto: Olof Engstedt
Bild tagen efter restaureringen. Vandringshindret är borta.