Oro för att vägarna slits för mycket med tyngre lastbilar

Kalmar Artikeln publicerades
Kalmar hamn har många tunga kunder som vill köra med mer last.
Foto: Eric Arenius
Kalmar hamn har många tunga kunder som vill köra med mer last.

Kalmar hamns kunder väntar längtansfullt på att obehindrat få köra tio ton tyngre transporter. Kommunen är orolig för att vägarna ska slitas för mycket. I dagsläget får chaufförerna dispens.

Trafikverket jobbar hårt med att få till förutsättningar för att klassa om de statliga vägarna så att man kan köra tyngre lastbilar.

Dagens gräns på 64 ton ska utökas till 74 ton, och det innebär att till exempel skogsindustrin kan lasta mer på varje lastbil. Bränsleförbrukningen per transporterat ton minskar då rejält, och transporterna blir mer effektiva.

Mats Gustafsson, vd på Kalmar Hamn, förklarar att det är en aktuell fråga för hamnens kunder. De kör ofta tunga saker, och längtar efter en högre klassning så att de obehindrat kan köra 74-tonstransporter.

Men det är inte självklart att lastbilarna kan ta av från E22 och vika in mot till exempel Kalmar hamn.

Södra vägen har i dag ingen klassning alls, även om man räknar med att den klarar dagens tyngsta bärighetsklass BK1.

Ett stort problem med många vägar är broarna. Det har satt stopp för tunga transporter både på E22 och på riksväg 25 mellan Kalmar och Nybro. Då får lastbilarna köra omvägar och småvägar.

Vad händer då om de ska till Kalmar hamn? Enda vägen in är via Södra vägen, om man inte vill att 74 ton tunga tradare ska cirkla på Kvarnholmens gatsten.

Det finns en bro på vägen, i höjd med stadsparken. Enligt dagens bedömningar från både kommunen och Trafikverket ska bron klara 74-tonsbilarna.

Men det kommer att dröja en stund innan kommunen klassar om vägen, om de ens gör det.

Kalmar kommun är ganska ljumt inställda till att införa de nya bärighetsklasserna för när de tyngre fordonen väl lämnar E22.

I det här skedet lyfter Kalmar en viss oro för att mängden trafik kommer att öka med de nya klassningarna. Då kan de kommunala vägarna ta stryk.

Rekommendationen är därför spontant att man fortsätter som innan - med dispenser. Varje åkare som vill köra tunga fordon till exempelvis hamnen, måste ansöka om dispens. Det gör mellan 20 och 30 varje år.

Ska man klassa om vägarna så krävs det att infrastrukturen stärks, och innan dess behövs en konsekvensutredning. Om den ska göras ser kommunen gärna att Trafikverket bidrar med pengar och kunskap.

I framtiden kan man då kanske se mer positivt på att göra en ändring av bärighetsklassningen.