Orosanmälan kan göras digitalt

Kalmar Artikeln publicerades

Från och med nu gör e-tjänsten det möjligt för invånarna i Kalmar att göra anmälan direkt på nätet, dygnet runt.

På så vis kommer anmälningarna fram till kommunens socialtjänst både snabbt och säkert. En orosanmälan kan göras av vem som helst, privatperson såväl som yrkesverksam, som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på grund av till exempel våld, missbruk eller bristande omsorg.

”Det här innebär att alla i Kalmar kommun får nya, moderna och mer lättillgängliga vägar att göra anmälan när man har oro för ett barn. Vi hoppas att detta ska hjälpa oss att nå så många som möjligt av de barn som far illa!”, säger Thereze Lundborg enhetschef för mottagning barn och familj på socialförvaltningen i Kalmar kommun.

Den som vill göra en orosanmälan går in på ”mina sidor – e-tjänster med mera”.