Överklagar beslut om Cellgraven

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmar kommun kommer att överklaga länsstyrelsens beslut att stoppa den planerade parkeringen i Cellgraven. – Vi vill veta vad som är möjligt att göra och inte göra i Kalmar, säger Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Länsstyrelsen har sagt nej till ett parkeringsdäck i Cellgraven.Nu ska kommunen överklaga det beslutet.
Foto: Kalmar kommun
Länsstyrelsen har sagt nej till ett parkeringsdäck i Cellgraven.Nu ska kommunen överklaga det beslutet.

Kristdemokraternas Christopher Dywik hade ställt en enkel fråga, där han undrade om det inte var dags att släppa de planerna och istället satsa på mindre känsliga platser som Stagneliusskolan eller kvarteret Bönhasen och Lustgården.

Planerna på parkeringshus i Lustgården, där det idag är parkering, är sedan tidigare stoppat av länsstyrelsen.

– Vi har fått andra domar de senaste veckorna där man tittat på riksintresset, säger Mattias Adolfson, som vill ha dem prövade i högre instans.

Han påpekar att ytan redan idag är en parkeringsplats, och vill veta hur överprövande myndigheter ser på ett tillfälligt parkeringsdäck.

– Vi ser över hela parkeringssystemet i et gemensamt arbete med Kalmar City, och vi kan konstatera att länsstyrelsen fällt två platser.