Överklagar vindkraftverk i Ljungbyholm

Ljungbyholm Artikeln publicerades
De närboende överklagar beslutet att ge tillstånd för åtta vindkraftverk utanför Ljungbyholm.
Foto: Bass Nilsson
De närboende överklagar beslutet att ge tillstånd för åtta vindkraftverk utanför Ljungbyholm.

Några närboende överklagar Kalmar kommuns beslut att inte ompröva eller återkalla tillståndet för åtta vindkraftverk utanför Ljungbyholm.

De menar att det finns flera anledningar till att beslutet borde omprövas, inte bara för att ett nytt bostadshus byggts i närheten, utan också för att Nybro kommun inte tillfrågats innan bygglov gavs. De klagande menar att det finns flera hushåll i området som är oroliga för höga ljudnivåer.

Bolaget har fått förlängd igångsättningstid. De klagande menar att det borde vara rimligt att färdigställa parken inom fem år

Ärendet har överklagats till mark- och miljödomstolen som bedömt att skälen för förlängd igångsättningstid är giltiga. Det beslutet är överklagat enligt de klagande har mark- och miljööverdomstolen beviljats prövningstillstånd. De klagande menar att tillstånden samt besluten om förlängning därför bör omprövas eller återkallas.