P-vakter ska vara snälla mot husbilsägare

Kalmar Artikeln publicerades
De husbilar som bryter mot  parkeringsreglerna i Kalmarsundsparken och stannar där veckovis, kan vara trygga. P-vakterna har fått instruktioner om att vara försiktiga med lappar på  just de fordonen.
Foto: Katarina Sandström
De husbilar som bryter mot parkeringsreglerna i Kalmarsundsparken och stannar där veckovis, kan vara trygga. P-vakterna har fått instruktioner om att vara försiktiga med lappar på just de fordonen.

P-vakterna ska inte gå för hårt åt husbilsägarna som besöker Kalmar på sommaren. Istället för att lappa på direkten informeras det om vilka regler som gäller. Anledningen är att nöjda husbilsägare anses vara väldigt goda ambassadörer när de kommer hem. Och den som fått lapp på rutan är sällan nöjd.

Det fick kommunstyrelsen veta på tisdagen när det diskuterades parkeringsplatser för husbilar, efter en motion av Carl-Henrik Sölvinger (L).

Det visade sig att Stensö camping knappast haft några husbilar alls på sina avgiftsbelagda uppställningsplatser. Kommunen däremot hade mer än fullt på de gratisplatser som erbjuds runt om i staden.

Christina Fosnes (M) ifrågasatte det kloka i ett teckna ett 35-årigt hyresavtal med en entreprenör på Stensö camping och sedan konkurrera med denna genom att erbjuda samma service utan kostnad. Det moderata oppositionsrådet bor i Kalmarsundsparksområdet, och har själv sett mängden fordon.

– På den helt avgiftsfria parkeringen i Kalmarsundsparken har det varit helt fullt hela sommaren. Trots att det bara är tillåtet att stå där under en begränsad tid har det funnits de som stannat veckovis.

– Vi måste få ordning på detta och som de flesta andra kommuner börja ta betalt. Vi kan inte erbjuda en kostsam service som kommunens invånare får betala och sedan låta husbilsägare från andra delar av landet använda detta gratis.

Från samhällsbyggnadsförvaltningens sida informerades politikerna om att husbilsparkeringen i Kalmarsundsområdet ordnats eftersom det tidigare stod sådana fordon gatuparkerade i hela det attraktiva området. Man har övervägt att skicka ut parkeringsvakter men har avstått från hårda tag eftersom ägarna till husbilarna anses vara goda ambassadörer om de är nöjda med sin vistelse i Kalmar när de kommer hem.

Kalmar har också blivit utsedd som landets husbilsvänligaste kommun i en omröstning av husbilsklubben. Det är en placering man gärna vill behålla.

Carl-Henrik Sölvinger vill i sin motion skapa flera husbilsplatser med centrumnära läge. Han menar att de gärna kan drivas av privata näringsidkare och att det ska tas betalt och därmed ge kommunen en hyresintäkt från ytor som annars inte utnyttjas. Kullö och T-bryggan nämns som lämpliga platser.

Politikerna i kommunstyrelsen fick nu veta att det arbetas med platser vid Lotsutkiken och Dämmet. Jutnabben har testats, men där ville ingen stå. Det diskuteras också om Stensö camping ska ta över skötseln av de avgiftsbelagda platserna på Svinö.

På Elevatorkajen finns platser men konkurrensen där är knivskarp, många vill parkera i området. Platserna vid Ölandskajen hoppas man kunna behålla ett tag till. Men byggnationen i området kan göra det svårt.