Palace är inte konkursmässigt

Kvarnholmen Artikeln publicerades

När Palace låg 700 000 kronor efter med hyran begärde Baronen konkurs för att få sina pengar. Det går inte ens att visa att Palace har några skulder att betala, menar rätten. I stället blir det nu Baronen som får betala rättegångskostnaderna.

Palace konceptkrogar AB, som drivit krogen Stars & Stripes i hamnen, numera omdöpt till Legends, drogs nyligen inför rätta av Oiger Baronen AB.

Baronen ville ha 670 000 kronor som Palace var skyldiga dem. Det fanns också ännu en månadshyra på 100 000 kronor och en avbetalning på 126 000 som förfallit. Baronen menade då att Palace var på obestånd och skulle försättas i konkurs.

Palace å sin sida menar att anledning till att hyrorna inte betalats är att bolaget fått stora kostnader i samband med renoveringarna som Baronen gjort.

Rätten menar att det är ostridigt att Palace gått med förlust i många år och att ägaren skjutit till 29 miljoner kronor. Senaste tillskottet gjordes för någon månad sedan.

Mot bakgrund av det kan man inte säga att Palace är på obestånd. Därför ska inte bolaget sättas i konkurs.

Rätten kan inte heller se det som bevisat att baronen har någon fordran på Palace alls.

Eftersom Baronen förlorade får de betala rättegångskostnaderna, 26 000 kronor.