Park Hermina får inte anstånd

Stadsparken Artikeln publicerades
Skärmtaket vid Park Hermina som byggdes utan bygglov.
Skärmtaket vid Park Hermina som byggdes utan bygglov.

Att ha semester är inget skäl för att skjuta upp Park Herminas yttrande. Det har samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) beslutat.

24 juli skulle Park Hermina ha yttrat sig inför samhällsbyggnadsmöte i augusti, och berätta hur restaurangen ställde sig till kommunens inställning.

Kommunens förslag var att ge krogen ett vite på 600 000 kronor, om de inte tar bort det svartbyggda skärmtaket och återställer marken.

Kommunen föreslog också politikerna att säga nej till den nya ansökan om bygglov för ett skärmtak som Park Hermina i sista stund lämnade in.

22 juli begärde krogen via sin advokat anstånd till 16 augusti för att lämna sitt yttrande, och hänvisade till att det var semestertider på advokatfirman.

Det går inte kommunen med på. Mattias Adolfson har beslutat att semester inte är något giltigt skäl att vänta. Giltiga skäl kan vara sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet.