Park Hermina söker bygglov för skärmtaket

Gamla stan Artikeln publicerades
I ansökan till bygglov framgår att skärmtaket sänks så att valvbågarna blir synliga.
I ansökan till bygglov framgår att skärmtaket sänks så att valvbågarna blir synliga.

Det blev på onsdagen inget beslut fattat om skärmtaket på Park Hermina måste rivas. Halv tolv på tisdagskvällen kom nya uppgifter som gjorde att politikerna måste skjuta upp ärendet.

På onsdagen skulle politikerna i samhällsbyggnadsnämnden besluta om det svartbyggda skärmtaket.

Men sent på tisdagskvällen, klockan 23.30, kom ett yttrande från Anders Hansson Skarets advokat. Där stod att det inte är krögaren Anders Hansson Skaret som äger taket, utan bolaget Park Hermina AB, och det är med bolaget som kommunen ska kommunicera. Därför måste rättelseföreläggandet meddelas bolaget, inte krögaren.

Dessutom kom en ansökan om bygglov om en ”pergolamarkis”. Pegolamarkisen ska ge skydd mot regn och sol, förlänga säsongen och ge möjlighet att boka större sällskap. Markisen flyttas ovan befintligt tak för att valvbågarna fortsatt ska dominera, och den främre pelarraden tas bort. Bygglovsansökan är undertecknad av Anders Hansson Skaret.

– Jag har tittat översiktligt på bygglovsansökan. Man tar fram de välvda bågarna som är en viktig byggnadsdel. Men jag har inte ställt den mot detaljplanen och det finns ingen bedömning om rätt eller fel, säger Mikael Kaiser som är bygglovschef.

Han som påpekar att det i detaljplanen krävs god utformning.

– Men de har all rätt att söka bygglov.

Nu kommer det troligen att bli ett extrainkallat nämndsammanträde i sommar.

– Vi hade inget annat val att återremittera ärendet för ny prövning, och börjar processen för att se om det är möjligt att anpassa det till ett förslag vi kan acceptera, säger samhällsbyggnadsnämndens Mattias Adolfson (S).

När eller om skärmtaket kan vara borta vill Mikael Kaiser inte uttala sig om.

– Det finns en stark opinion för ena sättet eller det andra. Det har kommit nya uppgifter, och vi hanterar detta enligt lagen. Bygglovet och rättelseföreläggandet måste hanteras tillsammans.

I maj uppmärksammades stadsarkitekten Björn Strimfors om skärmtaket, som byggts utan bygglov.

Ett stort antal arkitekter har protesterat, och det har gjorts en polisanmälan om misstänkt brott eftersom det har grävts och gjutits i ett fornminne.