Park Hermina vill ha mer tid - taket kan stå kvar till november

Gamla stan Artikeln publicerades
Anders Skaret Hansson under skärmtaket vid Park Hermina som han byggde utan att ansöka om bygglov.
Foto: Tomas Löwemo
Anders Skaret Hansson under skärmtaket vid Park Hermina som han byggde utan att ansöka om bygglov.

Med ett vite på 600 000 kronor hängande över sig och bara någon dag på sig att svara, så begär nu Park Hermina anstånd för att yttra sig om det svartbyggda skärmtaket.

Park Hermina har haft en månad på sig och hänvisar nu till att det är semestertider.

Troligen kan taket nu få stå kvar till november.

– Det är långsamma kvarnar, men så ska det vara i en rättsstat, konstaterar bygglovschef Mikael Kaiser.

Efter att stadsarkitekten i våras uppmärksammat det svartbyggda skärmtaket började protesterna trilla in.

Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd skulle sedan besluta att förelägga om rivning, men i sista stund skrev Anders Hansson Skarets advokat att det inte var han som ägde traket utan Park Hermina AB. Ett nytt bygglov lämnades också in.

Beslutet blev sedan att återremittera ärendet.

Det var 26 juni, en vecka efter nämnden, som kommunen gjorde om och Park Hermina AB fick meddelandet att förslaget till beslut är att bolaget måste ta bort skärmtaket i sin helhet och återställa marken.

Om inte det görs föreslogs ett vite på 600 000 kronor, jämfört med det vite på 200 000 kronor som tidigare varit aktuellt.

Park Hermina, ansökan bygglov
Park Hermina, ansökan bygglov

Kalmar kommun berättade samtidigt, 27 juni, att de planerar att säga nej till den nya bygglovsansökan om ett skärmtak.

Motiveringen var att skärmtaket strider mot lagen och innebär en förvanskning av den q-märkta byggnaden.

Inga grannar hörs i det fallet eftersom det är uppenbart att bygglov inte kan ges, skrev kommunen.

Park Hermina AB hade på sig till 24 juli att svara och ge sin syn på de två ärendena.

Men två dagar innan skrev de ett brev där de begärde uppskov. De hänvisade till att de hade semester på advokatfirman, och ville ha till 16 augusti på sig.

Kalmar kommuns bild när de upptäckte Park Herminas svartbygge.
Foto: Kalmar kommun
Kalmar kommuns bild när de upptäckte Park Herminas svartbygge.

Mikael Kaiser, bygglovschef, konstaterar nu att kommunen får göra en bedömning om de kan ge anstånd. Antingen kan man ta beslutet på en extrainkallad nämnd, men troligen blir det ett fall för nämndens nästa ordinarie i slutet av augusti.

För att fallet ska vara så brådskande att man kallar in nämnden igen brukar det handla om att en byggnad håller på att falla ihop.

Efter nämndens beslut, om det nu blir ett nej till Park Herminas skärmtak, tar det några veckor innan beslutet vinner laga kraft. Sedan har Park Hermina två månader på sig att riva, och då är vi framme i november när taket ska vara borta om politikerna håller fast vid det.

Sedan kan så klart beslutet överklagas.