Parkeringshus kan sänka plan på 125 bostäder

Malmen Artikeln publicerades
Skisserna som Kalmarhem lät ta fram 2017 visar hur det skulle kunna se ut, i grova drag. Notera den nedgrävda matsalen på Staggs innergård.
Foto: Tengbom
Skisserna som Kalmarhem lät ta fram 2017 visar hur det skulle kunna se ut, i grova drag. Notera den nedgrävda matsalen på Staggs innergård.

I ett halvt decennium har Kalmarhem försökt få klartecken för 125 bostäder vid Stagneliusskolan. Nu har kommunen svängt efter nederlaget i Cellgraven, och högsta prio är ett parkeringshus. Det är inte säkert att det blir bostäder.

– Det är den plan som är mest prioriterad i kommunen, förklarar Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samtidigt kan Kalmarhem visa ambitiösa skisser på hur det kan se ut, och Gymnasieförbundet har precis skrivit nytt kontrakt på sin matsal.

Det har gått fem år sedan Östra Småland kunde berätta att Kalmarhem planerade att bygga 125 lägenheter på tomten vid Stagneliusskolan, där det i dag är matsal för gymnasieskolan.

Ett markanvisningsavtal skrevs sedan 2015. Kalmarhem skulle få köpa tomten för drygt sju miljoner kronor. Tanken då var att en detaljplan skulle finnas klar våren 2017. Det stod i avtalet att kommunen och Kalmarhem skulle hjälpas. åt att få fram en detaljplan

Men någon sådan är ännu inte klar.

En stor fråga var om matsalen skulle finnas kvar, och i så fall hur.

Och så har det varit noga med siktlinjerna, så att skolan och staden syns. Det är en vacker plats som bör behandlas varsamt.

Lars Olsson, Kalmarhems fastighetschef, berättar att de hela tiden arbetat utifrån att matsalen ska finnas kvar, och de har också tagit fram ett flertal kreativa lösningar.

Ett exempel är att gräva ner matsalen på innergården, men det var mest en idé för att visa att man kan tänka utanför boxen, menar Lars Olsson.

– Vi har även tittat på en restaurang vid kanalen. Idéerna har varit många och flexibla. Men kommunen har varit tydliga med att matsalsfrågan måste lösas.

Parkeringshuset tror först Lars Olsson inte på.

– Något parkeringshus tror jag inte det kan bli, men vi har haft en tanke på att skapa lite fler parkeringsplatser än vad som behövs, förklarar han.

Något parkeringshus vill inte heller gymnasieförbundet se.

De har precis skrivit ett nytt kontrakt med Kalmar kommun om att få hyra matsalen. Det nya avtalet gäller till 2022.

– Vi har behov av ett väl fungerande kök med tillhörande matsal i nära anslutning till Stagneliusskolan, så från vår sida finns inga planer på vare sig uppsägning av lokalkontrakt eller flytt av vår verksamhet, förklarar Ann-Charlotte Anderberg, planeringschef på Kalmarsunds gymnasieförbund.

Minns ni? 2009 ville Johan Persson (S) se en livsmedelsbutik på Kvarnholmen och såg gärna att den och ett parkeringsgarage byggs i kvarteret Gesällen mellan Strömgatan och Fiskaregatan.
Minns ni? 2009 ville Johan Persson (S) se en livsmedelsbutik på Kvarnholmen och såg gärna att den och ett parkeringsgarage byggs i kvarteret Gesällen mellan Strömgatan och Fiskaregatan.

Men den som hoppats på att få bo intill skolan får kanske tänka om. Mattias Adolfson är tydlig med att det är parkeringshus som gäller.

– Om det är möjligt att kombinera med bostäder får planarbetet utvisa. Inriktningen är dock i första hand att planera för ett parkeringshus.

Lars Olsson har redan tidigare sett bostadsplaner grusade för att Adolfson vill ordna parkeringar. På Ängö hade Kalmarhem ett långtgående projekt med nya bostäder, som sedan fick stryka på foten för att Kalmar kommun ville ha en parkeringsplats.

– Våra idéskisser bygger på att det mestadels blir bostäder. Vill kommunen ha parkeringshus så jobbar vi helt enkelt vidare med andra projekt i stället. Vi har många projekt i idéstadiet, säger han efter att vi berättat för honom om Mattias Adolfsons inställning till tomten.