Partier vill minska administrationen - säger nej till skattehöjning

Regionens Hus Artikeln publicerades
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) presenterade på tisdagen alliansens budgetriktlinjer.
Foto: Ulf Carlsson
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) presenterade på tisdagen alliansens budgetriktlinjer.

M och KD vill se över administrationen i Region Kalmar län. Av de nyanställda de senaste åren arbetar inte mer än hälften med direkt vårdgivande yrken. Partierna säger bestämt nej till skattehöjning för att klara ekonomin.

Vår tidning kunde för ett par veckor sedan berätta att den nyanställts 800 personer i regionen de senaste fem åren. Men nästan hälften av dem arbetar i yrken som inte har med den direkta vården att göra.

– Vi lovade länets invånare att bli mer effektiva och därmed spara skattepengar, när landstinget och regionen slogs ihop, menade regionråden Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) när de på tisdagen presenterade alliansens budgetriktlinjer 2020-2023.

– Den livsavgörande verksamheten ska prioriteras. Det behöver göras en översyn, är det nödvändigt att ha både en utvecklings- och en it-avdelning? Eller gör de båda ungefär samma jobb. Flera besparingar kan finnas att hämta.

Moderaterna och Kristdemokraterna har rest runt i länet och talat med mängder med personal i samband med att riktlinjerna tagits fram. Och en sak oroar dem väldigt mycket:

– Det har bildats en tystnadskultur. Medarbetare har blivit otroligt rädda för att berätta hur det egentligen står till i verksamheten. I Västervik berättade man att det till och med varit så att personal inte vågat gå på protestmöten.

Även när politikerna, med ansvar för hur verksamheten bedrivs, frågar enskilda medarbetare om hur de har det på jobbet möts de av tystnad och hänvisningar till chefen, berättar politikerna.

– Det här är ett mycket grundläggande problem som måste tas på allvar. Vi tycker därför att det ska införas ”visselblåsar”-funktioner för att öka öppenheten och transparensen.

Allianspartierna vill också införa en trohetsbonus till de som varit anställda länge i landstinget. Det var något man var överens med Centern och Liberalerna om innan valet. Nu vill M och KD testa om de gamla vännerna står fast vid kravet även sedan de lämnat alliansen för att ingå i majoriteten med Socialdemokraterna.

Alliansen vill också införa vårdval, det vill säga möjlighet att besöka privata mottagningar, bekostade med skattepengar, när det gäller barn- och ungdomsspykiatri, utprovning av hörapparat och behandling av grå starr.

– Region Östergötland har mycket framgångsrikt arbetat med vårdval för BUP, säger Jimmy Loord. Kronoberg är också på gång. Vårdvalet har inte bara visat sig minska köerna, det ger dessutom ofta en bättre vård.

I riktlinjerna finns ett 50-tal förslag. Utöver de som redan nämnts bland annat:

* Partierna vill öka kollektivtrafikens självfinansieringsgrad från dagens 51 procent till 57 procent 2022.

* Tempot för utlandsrekrytering av vårdpersonal ska öka.

* Ambulansplatta vid sjukhusen i Kalmar och Västervik.

* Ta fram en modell för ett strategiskt arbete för att förbättra företagsklimatet.

* Genom samarbete och påverkan få staten att prioritera ett ”Kalmar länspaket” för infrastrukturen.