Partiet som vill se en akut krigsmobilisering för planeten

Malmen Artikeln publicerades
Carl Schlyter var EU-parlamentariker 2004-2014 för Miljöpartiet. I dag är han talesperson för det nya partiet Vändpunkt.
Foto: Tomas Löwemo
Carl Schlyter var EU-parlamentariker 2004-2014 för Miljöpartiet. I dag är han talesperson för det nya partiet Vändpunkt.

Under torsdagskvällen gästades Kalmar av Carl Schlyter, det nystartade partiet Vändpunkts talesperson. På en månad har partiet fått 1 000 medlemmar och målet är att rädda planeten genom att vända upp och ner på världsekonomin.

Partiet Vändpunkt startades så sent som den 15 februari av Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets. Alla tre är tidigare miljöpartister som länge utgjort en krets av inre kritiker inom Miljöpartiet. De fick nog när MP tecknade Januariavtalet tillsammans med S, C och L vilket gjorde att trion lämnade partiet. Kort därpå grundade de Vändpunkt.

– Visste ni att det finns en ny typ av cement som är 30 procent bättre för miljön än vanlig cement?, frågade Schlyter deltagarna retoriskt på torsdagens möte.

– Om samtliga cementtillverkare i EU skulle ställa om till den nya cementen på nio år, vilket är väldigt kort tid, då skulle den totala miljönyttan bli noll. För under tiden hade tillväxten gjort att de producerar så pass mycket mer cement.

– Vi måste gå från ett samhälle som bara fokuserar på att producera mer av allt till ett samhälle som varken sliter ut planeten eller människorna.

Den 26 maj är det EU-val i Sverige. Anser du att EU-samarbetet är viktigt eller inte?

– EU är viktigt, men inte särskilt effektivt. I dag så är väldigt många EU-beslut väldigt detaljreglerande. Men vad inte många vet är att det ofta är företag som fått in regleringar som gynnar dem och ökar byråkratin för alla andra. Därför menar jag att EU är ineffektivt.

– I stället för att reglera exakt hur all konkurrens ska gå till borde medlemsländerna få möjlighet att själva hitta nya lösningar på miljöproblem och sociala problem. Och EU måste acceptera att alla länder inte lösa problemen på samma sätt.

Vissa EU-frågor hanteras i dag på överstatlig nivå och andra på mellanstatlig nivå. Vad har du för tankar kring dagens fördelning?

– Generellt som princip tycker Vändpunkt att ju mer man decentraliserar beslut desto större chans för folk att påverka. Så vi är inte så sugna på att flytta mer makt till EU.

– Men det finns ett par områden där vi faktiskt vill ha fler beslut på EU-nivå. Det gäller striktare bankregleringar samt att man på EU-nivå ska förbjuda spekulation på mat och råvaror.

Vad anser du att EU borde använda sin makt åt att ändra på?

– EU måste använda mer av sin beslutsmakt åt att bekämpa skatteflykt och öka bankregleringarna så att inte skattebetalarna står för notan när banker kollapsar eller när de rikaste smiter från skatten.

– Sedan är vår största utmaning att lösa klimatproblemet.

Det är inga småfrågor du är inne på nu?

– Nej, men jag känner faktiskt att vi saknar ett visst mått av krismedvetenhet. Vi måste ställa om hela vår ekonomi otroligt snabbt.

– När USA blev invaderade i Pearl Harbor ställde de på ett år om 60 procent av sin ekonomi till krigsekonomi. Vi har en liknande utmaning nu, men det är att stoppa kriget mot vår planet. För det är inte bara klimatet, vi har samtidigt en enorm artutrotning som pågår. Vi pratat om en enorm omställning som krävs.

– Men vill jag samtidigt ge lite hopp. För omställningen betyder att vi inte ska producera lika mycket och inte konsumera lika mycket. Men det ger oss också möjlighet att leva ett mindre stressigt liv där vi inte arbetar lika mycket.

– Vi är i dag fyra gånger rikare än vad vi var när jag föddes, men vi är inte fyra gånger lyckligare. Det är därför vi kallar oss för Vändpunkt, vi behöver en vändpunkt i utvecklingen.