Pedagoger öppnar egen förskola i Tegelviken

Kalmar Artikeln publicerades
De tre pedagogerna Sofia Ekelund, Madeleine Woksepp och Carina Andersson har bestämt sig för att öppna upp en fristående förskola tillsammans.
Foto: Isabella Kilvéus
De tre pedagogerna Sofia Ekelund, Madeleine Woksepp och Carina Andersson har bestämt sig för att öppna upp en fristående förskola tillsammans.

De två förskolelärarna Madeleine Woksepp och Sofia Ekelund tillsammans med barnskötaren Carina Andersson har i flera år arbetat på samma förskola. Nu har gruppen bestämt sig för att ta nästa steg och göra något nytt och vid årsskiftet öppnar de Rackarungarnas förskola.

– Jag har tidigare arbetat på en mindre fristående förskola och känner att jag också vill ha något liknande att erbjuda barn och föräldrar. Jag lyckades få med mig två av mina kollegor på tåget, säger Madeleine Woksepp.

– Vi var inte särskilt svårövertalad heller, säger Carina Andersson. 

Den nya verksamheten kommer finnas på Nyslottsgatan i förskolan Vallmons gamla lokal.

– Det svåraste i processen var att hitta en passande lokal som möter kraven som finns, säger Madeleine Woksepp. 

Det är en fördel att det redan bedrivits samma sorts verksamhet där innan eftersom lokalen därför är anpassad och gården redan inhägnad.

De tre pedagogerna kom i kontakt med varandra på förskolan de arbetat på i flera år och under de senaste 2,5 åren har de också funnits på samma avdelning. Tillsammans ser de fram emot utmaningen som det innebär att starta och driva en fristående förskola

– Jag tvivlar inte på att vi kommer att lyckas då vi har olika kompetenser som kompletterar varandra, säger Sofia Ekelund.

Nu pågår arbetet för fullt med att marknadsföra sig, främst genom sociala medier och det är redan flera föräldrar som hört av sig och är nyfikna.

– Bland annat är det några som hört av sig som tidigare haft sina barn i dessa lokaler och nu är glada att vi ska öppna upp, säger Carina Andersson. 

Trion lyfter också fram flera fördelar med att driva en egen mindre förskola.

– En av fördelarna är att beslutsvägarna blir kortare. Dessutom blir det en stabilare personalgrupp där barnen möter färre vuxna, säger Sofia Ekelund. 

Trots fördelarna som gruppen lyfter fram nämnder de också de utmaningar som finns inför en uppstart.

– Den största utmaningen har varit allt pappersarbete och alla kontakter som ska tas inför uppstarten, i detta har vi fått viss stöttning av kommunen som även har tillsynsansvar för vår verksamhet. 

Tanken är att förskolan ska öppna upp vid årsskiftet med 15 stycken platser för att längre fram utöka till mellan 23 och 24 stycken.

– Med en liten grupp är fördelen att man får en närmare relation till både barn och deras föräldrar, Carina Andersson.