Persson: Mandatperiodens svåraste beslut

Stensö Artikeln publicerades
Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson (S) anser inte att beslutet att privatisera de personliga assistenterna minskar Socialdemokraterna i Kalmars trovärdighet.
Foto: Tomas Löwemo
Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson (S) anser inte att beslutet att privatisera de personliga assistenterna minskar Socialdemokraterna i Kalmars trovärdighet.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) var privatiseringen av de personliga assistenterna mandatperiodens svåraste beslut. Men han anser inte att det påverkar Socialdemokraterna i Kalmars trovärdighet.

Ställer du dig bakom S-förslaget om vinstbegränsning i svensk välfärd?

– Jag tror på att begränsa vinsterna i välfärden, säger Johan Persson.

– För min del ställer jag mig framförallt emot att privata aktörer sätter en prislapp på barn utifrån prestation och deras behov av särskilt stöd.

Kommunals ordförande Tobias Baudin anser att den som ställer sig bakom S-förslaget och samtidigt privatiserar verksamhet har ett problem med sin trovärdighet. Under den här mandatperioden privatiserade S i Kalmar de personliga assistenterna?

– Det finns en liten skillnad då den personliga assistansen utför vi på uppdrag av staten, som är den som bestämmer regelverket i detalj. Det är svårt att bedriva verksamhet som du inte kan påverka.

– I grunden handlade det beslutet om att förut valde 70 procent av brukarna kommunala assistenter, men i dag är siffran nere under 30 procent. Det hade varit annorlunda om 70 procent fortfarande valde kommunen, men som det är nu blir det väldigt svårt att få ihop ekonomin.

– Men det var ett väldigt svårt beslut att ta, det svåraste under den här mandatperioden.

Var det ett trovärdigt beslut?

– Det var det beslut som fullmäktige landade i, utifrån hur regelverket ser ut.

Under förra mandatperioden privatiserade S i Kalmar delar av hemtjänsten enligt lagen om valfrihet, LOV?

– Det var väldigt få som berördes av LOV så det går inte riktigt att jämföra. Under den mandatperioden var det sex-sju Kalmarbor som krävde att få kunna välja någon annan omsorgsgivare än kommunen.

– Det är en balansgång där vi ska svara upp mot vad Kalmarborna vill ha.