Peter Wänehag ny kontraktsprost i Kalmar-Ölands kontrakt

Kalmar Artikeln publicerades
Peter Wänehag blir ny kontraktsprost i Kalmar-Ölands kontrakt.
Foto: Mats Holmertz
Peter Wänehag blir ny kontraktsprost i Kalmar-Ölands kontrakt.

Peter Wänehag, kyrkoherde i Kalmar pastorat, har utnämnts till ny kontraktsprost i Kalmar-Ölands kontrakt av biskop Fredrik Modéus.

Utnämningen gäller från årsskiftet. Peter Wänehag har varit kyrkoherde i Kalmar sedan 2005, en tjänst som han kommer att fortsätta med parallellt med uppdraget som kontraktsprost. Innan han kom till Kalmar var han kyrkoherde i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin i sju år.

– Det känns som ett gott förtroende och det ska bli spännande​, även om jag ännu inte har hundra procent koll på vad uppdraget består i, säger Peter Wänehag.

Peter Wänehag efterträder Leif Bengtsson, som går i pension under våren. Leif har för närvarande tjänst både som kontraktsprost i Kalmar-Ölands kontrakt och som stiftsprost på Växjö stift.

– Jag har stort förtroende för Peter och tror att han kommer att vara ett gott stöd för kontraktets församlingar, säger biskop Fredrik Modéus.