Plan för att bygga bostäder på Stensö

Stensö Artikeln publicerades
Mellan 14 och 17 radhus kan byggas på kullen mot Stensövägen, enligt detaljplanen.
Foto: Kalmar kommun
Mellan 14 och 17 radhus kan byggas på kullen mot Stensövägen, enligt detaljplanen.

På kullen mot Stensövägen kan det byggas mellan 14 och 17 hus. Fasaderna ska vara av trä, och bebyggelsen placeras nära vägen för att spara ekarna i mitten.

Redan 2006 togs ett program för Kalmar skärgårdsstad, där området kring T-bryggan pekades ut som lämpligt område att förtäta med bostäder.

2015 beslutades om en markreservation till OBOS Sverige/ Myresjöhus. Intentionen var från början att planlägga hela området kring T-bryggan, inklusive sjövillor mot vattnet. Detaljplanen har nu begränsats till att enbart omfatta norra delen av kullen mot Stensövägen där strandskydd inte återinträder.

Förslaget till detaljplan var utställt för granskning i våras. Flera sakägare och privatpersoner efterfrågar att en helhetsplan för hela området ska presenteras, och det är många som är kritiska till planen.

Enligt planen blir det endast tillåtet med parhus, radhus eller kedjehus, samt förråd, carport eller garage. Det ska vara sedumtak, alltså tak med örter och suckulenter, som fetknopp och fetblad som under året kan skifta i rött, rosa, gult, vitt och grönt.

Från började planerade kommunen för cirka 28 bostäder, men exploateringsgraden har minskat.

Planen har tagit av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden och behandlas på tisdag av kommunstyrelsen för att sedan gå vidare till kommunfullmäktige.

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Den första versionen av planen var ute på samråd redan 2017, och efter det blev det så stora ändringar att den skickades ut på samråd igen. Då fanns det synpunkter på att Stensövägen är oskyddad, och att det blir än värre med de nya bostäderna.

Flera av grannarna menar att planen har ett för begränsat område och borde omfatta hela området kring T-bryggan.