Platanerna sjunger på sista versen

Kalmar Artikeln publicerades
Platanerna på Norra Långgatan kommer tas ner.
Foto: Amelia Rydeberg
Platanerna på Norra Långgatan kommer tas ner.

De omstridda platanerna på Norra Långgatan är snart ett minne blott. Förvaltningsrätten i Växjö har gett avslag på överklagan om att platanerna ska få stå kvar. Men när träden försvinner är ännu oklart.

Platanerna på Norra Långgatan har länge varit i hetluften. Den 22 mars beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun att alla plataner på gatan skulle avverkas under våren 2017. De skulle sedan planteras på en annan plats.

Det tog inte lång tid förrän beslutet möttes av protester. En privatperson valde att överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Växjö. Hen menade att det inte fanns någon plan för vad som skulle göras med miljön istället och att träden gör centrum mer attraktivt.

Kommunen svarade med att träden var i god kvalitet men att de inte skulle klara av ombyggnationen av gatan år 2021.

I februari beslutade förvaltningsrätten i Växjö att överklagan skulle avslås. De bedömde att kommunen fattat fbeslutet i ”enlighet med nämndens reglemente” och att ”träden inte är skyddade av någon bestämmelse i detaljplanen”.

Men när platanerna ska avverkas är ännu inte bestämt, förklarar Tomas Lexinger på serviceförvaltningen.

– Det kommer göras i samband med andra planer som vi har för gatan och det är ingen akut åtgärd som vi måste göra just nu. Just nu ligger det på hyllan, säger Tomas Lexinger.

Det är inte heller troligt att träden kommer flyttas till en annan plats, som det tidigare var planerat.

– Det är inte ekonomiskt försvarbart och det går inte att rädda dem, säger han.

Läs mer:

Platanernas grenar sågas av

Oklar framtid för omtvistade platanerna

Beslut om plataner överklagat

Visst går det att flytta plataner

Träden blir en fråga för politikerna

Upprop för att få behålla träden

Snart tas träden bort