Plus för pensionär och barnfamiljer

Kalmar län Artikeln publicerades
Mikael Damberg med sina närmaste medarbetare. Det mesta av budgeten har redan presenterats för media vid olika tillfällen. Onsdagens "nyhet" om höjt barnbidrag var väntad.
Foto:Lotta Zaar
Mikael Damberg med sina närmaste medarbetare. Det mesta av budgeten har redan presenterats för media vid olika tillfällen. Onsdagens "nyhet" om höjt barnbidrag var väntad.

Regeringens höstbudget är laddad med satsningar på pensionärer, barnfamiljer, skola och omsorg. S infriar sina vallöften medan V och MP tar åt sig äran för satsningar på vård och miljö.

I Kalmar presenterades budgeten av närings- och innovationsminister Mikael Damberg på Norrlidens hälsocentral. Där visade verksamhetschefen upp lokalerna för ministern och ett lokalt medieuppbåd.

– Det var en jättespännande rundvandring, säger Mikael Damberg.

40 miljarder finns i olika satsningar. Två enskilda poster sticker ut.

Höjt barn- och studiebidrag kommer att kosta 4,5 miljarder kronor och bidragen ska höjas från första mars 2018.

Sänkt skatt för pensionärer kostar nästan lika mycket; 4,4 miljarder kronor.

Mikael Damberg beskriver budgeten som en satsning på trygghet i form av välfärd och "hård" trygghet i form av försvar och polis. Tillväxten beräknas öka.

– Den drivs nu av export och investeringar. Där kan vi tacka Kalmar som bygger så det bara knakar. Investeringar hos Södra och Scania syns också. Hindret för fortsatt tillväxt är bristen på kompetens. Därför har vi en stor utbildningssatsning, yrkeshögskolan får 1 100 nya platser 2018.

Yrkesvux ska öka med 7 750 platser, där 1 000 platser går till yrkesförarutbildning.

Näringsministern förklarade att lika mycket som satsas nästa år ska användas till att betala av på statsskulden.

– Vi får den lägsta statsskulden sedan 1977.

Regeringen får beröm från olika intresseorganisationer för budgeten. Sveriges kommuner och landsting saknar dock pengar till de kommuner som fått ta över stora kostnader för personlig assistans när Försäkringskassan dragit ned.

Försäkringskassan kommer att ta över hanteringen av nyanländas etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Syftet är att nyanlända snabbare ska börja arbeta eller studera.

Kommunerna får 301 miljoner mer för att utbilda nyanlända.

En annan förändring är att grundskolan blir 10-årig. Den obligatoriska förskolan är tänkt att ge en bättre integration.

Unga med funktionsnedsättning ska inte längre kunna få högre aktivitetsersättning efter att ha varit med i ett program i ett år. Istället ska det ges mer aktiva insatser.

253 miljoner kronor satsas på gröna jobb som ska tas fram av bland annat Skogsstyrelsen. Det ska leda till att 3 000 arbetslösa märker upp vandringsleder i naturreservat, röjer sly och gallrar skog.

690 miljoner till Samhall gör att tusen personer ska kunna få arbete där nästa år. 500 miljoner går till extratjänster där arbetslösa kan anställas i offentlig sektor eller viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Introduktionsjobb ersätter anställningsstöd, traineejobb och instegsjobb. Jobben subventioneras till 80 procent av max 20 000 kronor i månaden.

Fakta

Lägre skatt

Enligt regeringens beräkningar kommer budgeten innebära att 46 500 pensionärer i Kalmar län får lägre skatt med upp till 410 kronor per månad. En ensamstående pensionär kan få 470 kronor i ökat bostadstillägg.

Underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med 500 kronor per månad. 29 200 hushåll i Kalmar län vinner på högre studie- och barnbidrag. Barnbidraget höjs med 200 kronor per månad. Vallöftet gällde 100 kronor. Regeringen återinför avdragsrätten för avgiften till fackföreningar.

Folkhögskolorna får pengar motsvarande 5 000 platser – en satsning på 641 miljoner kronor årligen, inklusive studiemedel.

Regeringen satsar 353 miljoner kronor på högskolor och universitet, exklusive studiemedel, 2018 för att bygga ut samhällsviktiga utbildningar, bland annat ingenjörsutbildningarna och läkarutbildningen.

Visa mer...