Polisen ville stoppa dansk vapenaffär

Kalmar Artikeln publicerades
Fyra direktörer från  danska miljardkoncernen Danish Agro som styrelseledamöter kan diskvalificera köparen av Kalmar lantmän från vapenhandel, menar polisen.
Foto: Larsen,Håkon Mosvold
Fyra direktörer från danska miljardkoncernen Danish Agro som styrelseledamöter kan diskvalificera köparen av Kalmar lantmän från vapenhandel, menar polisen.

Polisen vill stoppa Kalmarbaserade Swedish Agros rätt att handla med vapen. Orsaken är att det sitter fyra danska medborgare i styrelsen och deras vandel går inte att kolla med polisens automatiserade system.

Danish Agro, som är en av Nordens största kooperativa lantbrukskoncerner köpte Kalmar Lantmän i slutet av 2015. Kalmar Lantmän hade en omfattande försäljning av jaktvapen och den ville det danska bolaget, vars svenska del döpts om till Swedish Agro, fortsätta med. Redan i februari 2016 lämnades en ansökan in till polismyndigheten.

Att handla med vapen är emellertid kringgärdat med en rad olika bestämmelser. Det handlar om kontroll av laglydnad, kunskap, förekomst i belastningsregister och liknande.

För aktiebolag kontrolleras styrelseledamöterna. Det sker automatiskt, genom att polisen hämtar in uppgifter från olika register.

Det går emellertid inte att göra med medborgare, som är skrivna i andra länder.

De fyra danska ledamöterna i Swedish Agros styrelse, Henning Haahr, Carsten Kildegaard Lauridsen, Søren Aage Rathcke och Henrik Peter Stilund, har toppbefattningar i koncernen, bland annat som koncernchef och direktör för internationell handel. Den danska lantbrukskoncernen omsätter 24 miljarder om året. Danskarna har erbjudit sig att ta fram och själva lämna in de dokument som polisen frågar efter.

Polisen menar emellertid att det inte räcker som dokumentation och att det inte går att göra löpande kontroll i centrala register.

Swedish Agro överklagade till Förvaltningsrätten i Växjö och fick rätt. Polisens förbud mot dansk vapenförsäljning upphävdes.

Då överklagade polisen vidare till Kammarrätten. Där anser man dessutom att särbehandlingen av de danska direktörerna strider mot etableringsfriheten inom EU. Även där får danskarna alltså rätt att handla med vapen i Sverige.

Om polisen vill driva saken vidare återstår nu Högsta förvaltningsdomstolen.