Politiker agerar efter #Metoo

Kalmar Artikeln publicerades
Bertil Dahl.
Foto:Karin Asmundsson
Bertil Dahl.

Ta arbetet mot trakasserier på allvar. Att skämta om sexuellt trakasserier och kränkningar är inte okej. Det är budskapet i ett brev till samtliga chefer och arbetsledare i Kalmar kommun.

Brevet är undertecknat av politikerna Bertil Dahl (V) och Carl-Henrik Sölvinger (L) samt kommundirektören Annette Andersson.

– Vi vill skicka ut en påminnelse i vår organisation att vi sedan länge har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi vill aktualisera frågan, och att alla chefer informerar sin personal om vad som gäller, säger Bertil Dahl kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Han menar att det är viktigt att markera, och att skicka en tydlig signal. Tiotusentals kvinnor inom en rad olika områden har deltagit olika #metoo-upprop. Det började med skådespelare och sedan har bland annat journalister jurister, läkare, socialarbetare, musiker och idrottare vittnat om övergrepp.

– Jag är inte förvånad. Jag tror att det speglar strukturella maktförhållanden. Men det är lite större än man tänkt sig.

Han anser att det finns ett före och ett efter "metoo.

– Det kommer att påverka hela samhället, och det kommer att bli förändringar på alla plan.

I brevet till cheferna och arbetsledarna skriver Bertil Dahl och Carl-Henrik Sölvinger att arbetsgivaren inte bara har ett utredningsansvar utan också att ansvar att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga trakasserier.

˝Kommunicera kommunens hållning och gör klart för medarbetare vad som händer om någon bryter mot arbetsgivarens hållning, exempelvis att omplacering och uppsägning kan bli aktuell. Gör en riskbedömning. Ha en dialog. Om du misstänker eller uppmärksammas på eventuell förekomst av trakasseriet, följ riktlinjer och rutiner i verksamhetshandboken”.

Uppmärksamheten kring #metoo har hittills inte resulterat i fler anmälningar.

– Jag har frågat personalchefen. Men det pågår diskussioner ute på våra arbetsplatser, och det är jättebra, säger Bertil Dahl.

Carl-Henrik Sölvinger, oppositionsråd och vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, är inte heller förvånad över kraften i #metoo.

– Det är bra att det uppmärksammas, och det är jättebra att det kommer upp till ytan. Det är grundläggande attityder som måste förändras. Vi måste skapa förutsättningar för jämställdhetsarbetet

Enligt en enkät som SVT Nyheter gjort tror majoriteten av fackförbunden och arbetsgivarna att #metoo-kampanjen kommer att få långsiktiga konsekvenser, men det har inte blivit fler anmälningar.