Politiker bad kommunalrådet om hjälp att fixa jobb till anhörig

Kalmar Artikeln publicerades
”Jag vill inte att du prata med någon om det utan vi håller det mellan oss”, fick enhetschefen veta av sin chef när en politiskt engagerad medarbetare på kommunledningskontoret bad om hjälp att fixa jobb till en närstående.
Foto: Paul Madej
”Jag vill inte att du prata med någon om det utan vi håller det mellan oss”, fick enhetschefen veta av sin chef när en politiskt engagerad medarbetare på kommunledningskontoret bad om hjälp att fixa jobb till en närstående.

Den politiskt aktive medarbetaren med arbetsplats på kommunledningskontoret ville fixa sysselsättning till en anhörig. Han kontaktade kommunalrådet Dzenita Abaza (S) som vände sig till en av sina chefer.

Östra Småland har tagit del av en mejlkonversation mellan kommunalrådet och kommunala chefer om den kommunanställdes önskemål att det skulle ordnas ett jobb eller i vart fall en praktikplats.

Dzenita Abaza fick ett mejl med den anhöriges CV, som skulle ligga till grund för de vidare kontakterna. Kommunalrådet och den anställde som frågade har arbetat tillsammans i flera kommunala sammanhang.

Den anställde är politiskt aktiv och en av dem som kandiderade till kommunfullmäktige för sitt parti i valet i höstas.

Dzenita Abaza vände sig till en av sina chefer, ”har vi nåt för henne”, frågade kommunalrådet sin verksamhetschef Hillevi Österbo, som i sin tur kontaktade en av sina enhetschefer.

Men det skulle hållas hemligt.

”Jag vill inte att du prata med någon om det utan vi håller det mellan oss”, meddelade Österbo sin medarbetare.

Hon fick i sin tur svaret att det säkert fanns arbetsuppgifter, men det ifrågasattes om det fanns pengar.

”Frågan är bara hur vi har det med budget framöver”.

Enhetschefen reagerade över önskemålen att fixa sysselsättning åt en anhörig till en kommunanställd, och slog larm till förvaltningschefen Jonas Sverkén. Han svarade emellertid att han inte kände till fallet och att det inte kan diskvalificera till en tjänst i kommunen, bara för att man är anhörig till en redan anställd. Men att rekryteringsprocesserna alltid måste följas.

Det var ett svar som förvånade personen som slog larm.

”Det är inte det enda fallet för min del och jag vill uppmärksamma er på hur det i flera fall gått till på kommunledningskontoret och jag har aldrig varit med om nåt liknande”, skriver enhetschefen, som har erfarenhet från förvaltningsarbete i andra kommuner, i ett mejl.

Redan när Östra Småland tidigare i år berättade om långvarigt anställda som köpts ut från kommunen fanns uppgifter om att anhöriga sett till att ordna jobb åt vänner och släktingar.

Det förnekades då bestämt av Jonas Sverkén och Hillevi Österbo.

Nu säger Jonas Sverkén att han inte är närmare insatt i fallet med den kommunanställde som bad kommunalrådet ordna jobb till sin anhöriga.

– Jag kan inte det fallet. Det är många som hör av sig till oss kring att få jobb i Kalmar kommun, både till politiker och tjänstepersoner. Vi skickar en sådan förfrågan vidare till rätt enhet och hänvisar till lediga jobb på hemsidan. Men det innebär inte att de får någon ”förtur” till ett jobb vilket inte skedde i det här fallet heller.

Men är det lämpligt att en person anställd på kommunledningskontoret hör av sig till kommunalrådet för att be om hjälp att fixa jobb till en anhörig?

– Det viktiga är att rekryteringsprocesserna sköts. Våra rekryteringar ska ske öppet och med möjlighet till full insyn för politiker, fackliga representanter, anställda och kommuninvånare. Följer vi rekryteringsprocessen så anställer vi utifrån kompetens och säkerställer också att ingen som fattar beslutet om anställning är jävig.