Positiv till att sjukpensionärer ska få utnyttja seniorkorten

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Tomas Konigsson

Kalmar länstrafiks seniorkort infördes på prov i början av året. Det med syfte att fler pensionärer skulle få möjlighet att resa kollektivt. Inom en snar framtid kan också sjukpensionärer komma att få utnyttja korten.

Det var i början av maj som landstinget fick in medborgarförslaget om att sjukpensionärer också borde få utnyttja Kalmar länstrafiks seniorkort under den tvååriga provperioden. Kalmar länstrafik ställer sig positiva till förslaget och menar att 8000 personer kommer att beröras om förslaget genomförs. Därför bör landstingsfullmäktige bifalla förslaget.

Seniorkortet är ett lågpriskort som kostar 100 kronor i månaden. Med det får man åka gratis mellan 09-15 och 18-00 på både tåg och bussar i länet. Reaktionerna efter införandet har varit positiva och varje månad görs ungefär 30 000 resor med kortet.