Privat vårdbolag förbjuds utföra hemtjänst

Kalmar Artikeln publicerades
Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.
Foto: Eric Arenius
Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Det gick mycket trögt med införandet av privat hemtjänst i Kalmar, så kallad LOV. Och inte lär det bli lättare sedan ett av de två företag som efter mycket om och men nappade på möjligheten nu förbjuds att bedriva hemtjänst.

I ett beslut av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, avslås ansökan från Gertrud Care AB om att få bedriva enskild hemtjänst.

Företaget, som haft kontrakt med Kalmar kommun i flera år, anses inte ha tillräcklig kunskap om arbetsrättsliga regler, inte klara av läkemedelshantering och att inte betala skatter och avgifter i tid.

Kritiken mot Gertrud Care, som har sin bas i Karlskrona, har varit mycket omfattande i flera år.

Trots det skrev Kalmar kommun kontrakt med dem 2015. Läget var då lite desperat sedan kommunstyrelsen redan 2013 beslutat att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten. Men inga privata företag ville nappa på erbjudandet.

Förslaget kom från en motion från Moderaterna i Kalmar året innan , partiet leddes då av Malin Almqvist, och från Centerpartiet. Socialdemokraternas ledning valde, lite oväntat, att nappa på motionen. Enligt obekräftade uppgifter var det priset för att Centern skulle hoppa av som alliansparti i Kalmar och ansluta sig till majoriteten.

Många socialdemokrater, liksom majoritetspartiet Vänstern, har emellertid varit kritiska.

Liselotte Ross (V) kommunalråd i Kalmar.
Foto: Lotta Zaar
Liselotte Ross (V) kommunalråd i Kalmar.

Kommunalrådet Liselotte Ross (V), är inte förvånad över IVO:s beslut.

– Det här varnade vi för från början, säger hon. Varningssignalerna kring det här företaget har funnits från första stund och långt innan kontraktet skrevs under.

Karlskrona och Kristianstads kommuner har redan valt att bryta kontrakten med Gertrud Care. Det har emellertid inte Kalmar gjort.

Rent praktiskt har inte beslutet så stor betydelse. Gertrud Care har ett 20-tal brukare anslutna. Den andra privata aktören HS, har 70-80. HS har inte fått några anmärkningar från IVO och verksamheten fortsätter som tidigare.

– Vi avvaktar att IVO:s beslut ska vinna laga kraft, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande. Om beslutet att inte meddela tillstånd står fast går vi in och tar över. Det kommer inte att vara några problem.

– Vi i Kalmar har inte upplevt de problem med företaget som rapporteras från andra håll.

IVO konstaterar i sitt beslut att Gertrud Care inte klarat sina åligganden till myndigheterna. Skatter har inte betalats i tid och ett av bolagen i koncernen har försatts i konkurs.

Det finns också anmälningar om uteblivna löner till personal och brister i bemötandet av brukare. Man konstaterar också att läkemedelshanteringen haft stora brister. Mediciner har bara lagts fram utan någon kontroll om att patienterna tagit dem.

Gertrud Care har via sin revisor svarat på anmärkningarna och menar att bolaget som gått i konkurs saknar naturlig anknytning till Gertrud Care. Det håller emellertid IVO inte med om.