PRO Graniten

Folk i förening Artikeln publicerades

Till vårens sista medlemsmöte med PRO Graniten Kalmar hälsade ordförande Tomas Nygren 130 gäster, varav två nya medlemmar, välkomna.

Efter inledning med rapporter från distriktet och samorganisationen bjöds på god laxmiddag. Åke och Gulliz underhöll med musik, sång och tävling. Tomas tackade för deras medverkan varpå han informerade om resor, gökotta, inställt besök på KSRR med mera.

Maud Richter rapporterade från KPR, bl.a. angående möjlighet till ny möteslokal på norr, folkparkens renovering och nytt vattenverk.

Efter lottdragning tackade Tomas för en härlig eftermiddag och hälsade välkomna till Berga koloniområde den 6 augusti.