PRO Graniten

Kalmar Artikeln publicerades

Sommar- och upptaktsträff hade PRO Graniten den 6 augusti på Berga kolonin.

Att det är en uppskattad träff märktes på deltagarantalet. 90-talet medlemmar hade sökt sig dit för en trevlig eftermiddag som erbjöd kluriga frågor i tipspromenad, fin underhållning av Tommy Elmgren, allsång, grillad korv, kaffe o kakor.

Anita visade upp sin stora samling av ugglor i olika material. Både muntlig och skriftlig information om alla cirklar vi erbjöds lämnade studieorganisatören. T.ex. Facebook,Surfplatta, Litteratur m.m.

Från Äventyrsbadet kom förfrågan om intresse finns för Vattengympa och Zomba-dans. Om intresse för olika förslag på resmål fanns listor utlagda. Vilka som fick mest gensvar får styrelsen behandla. De kluriga tipsfrågorna klarade Berit Karlsson bäst med 10 poäng. En nöjd ordförande tackade alla som kom till en lyckad dag och påminde om mötet den 9 september.