PRO Lindsdal

Kalmar Artikeln publicerades

Månadsmöte hölls den 21 november 2017.

Mötet beslutade bifalla förslaget till budget, verksamhetsplan samt oförändrad medlemsavgift 285 kronor för år 2018. Tillsynsgruppen för Folket Hus behöver ersättare för fyra som inte längre kan vara med i gruppen. Dagens gäst var Björn "Böna" Wennerström från Kalmar Stadsmission som berättade om sin och hustrun Mies arbete och vistelse i Thailand. Gulliz & Åke underhöll med sång, musik och musikquiz.