Professor: ”Priset för billiga transporter betalas av chaufförerna”

Lund/Iowa Artikeln publicerades
Den omfattande avreglering av transportmarknaden som kom sig av Sveriges inträde i EU har resulterat i billigare transportkostnader, men priset betalas av förare som tvingas leva i misär.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Den omfattande avreglering av transportmarknaden som kom sig av Sveriges inträde i EU har resulterat i billigare transportkostnader, men priset betalas av förare som tvingas leva i misär.

Inget vet exakt hur omfattande cabotagetrafiken är i Sverige. Professor Henrik Sternberg, som fått smeknamnet ”Mr. Cabotagestudien”, vill besvara den frågan.

För att försöka få ett helhetsgrepp av cabotagetrafiken startades 2012 ett projekt av professor Henrik Sternberg, då verksam vid Lunds universitet. Projektet, Cabotagestudien, har samlat in data från ett 20-tal företag och över 600 000 rapporteringar från tusentals frivilliga om internationell trafik i Skandinavien.

– Inrikes godstransporter har tuff konkurrens från både laglig och olaglig cabotagetrafik, eftersom flertalet speditörer i delar av sina verksamheter ersatt svenska åkerier med utländska åkerier, säger Henrik Sternberg som sedan i somras forskar om logistik vid Iowa State University i USA.

– Att vi har haft högkonjunktur och har chaufförsbrist har emellertid haft en mildrande effekt av den utländska konkurrensen.

Professor Henrik Sternberg forskar om transport och har inom den svenska transportbranschen fått smeknamnet Mr. Cabotagestudien för sina studier av de utländska åkeriernas verksamhet i Sverige.
Foto: Christopher Gannon/Iowa State University
Professor Henrik Sternberg forskar om transport och har inom den svenska transportbranschen fått smeknamnet Mr. Cabotagestudien för sina studier av de utländska åkeriernas verksamhet i Sverige.

Cabotagereglerna, som innebar en omfattande avreglering av EU:s transportmarknad, syftade till att skapa ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Cabotagestudien har emellertid kunnat visa att avregleringen paradoxalt nog gjort transportmarknaden mindre effektiv samtidigt som miljöpåverkan ökat med 30 procent.

– Transportköparna fick billigare transporter, men priset för de billigare transporterna betalas av tusentals chaufförer med social misär och mer utsläpp.

Den 3 december presenterade EU:s transportministrar sitt förslag på nya cabotageregler. Ett förslag som Transportarbetareförbundet välkomnat. Henrik Sternberg är emellertid inte lika optimistisk.

– Kryphålet för att kunna utnyttja cabotage som ett sätt att använda billiga chaufförer kommer finnas kvar, men det kommer bli lite mindre. Det blir lite svårare för mindre utländska åkerier att tjäna pengar på cabotage. Men för större mer professionella utländska åkerier är det däremot inget problem att sätta in extra bilar och låta chaufförerna rotera bilar.

– Men detta handlar än så länge bara om ett utkast från ministerrådet. Det är EU-parlamentet som beslutar och en hel del kan hända innan något är bestämt.