Professorn: ”Ikea-samarbete i fara efter plagiat och fusk”

Linnéuniversitetet Artikeln publicerades
En professor på Linnéuniversitetet menar att samarbetet med Ikea kan vara i fara efter stölder av forskningsresultat.
Foto: Ulrika Bergström
En professor på Linnéuniversitetet menar att samarbetet med Ikea kan vara i fara efter stölder av forskningsresultat.

Linnéuniversitetets mångåriga samarbete med Ikea kan vara i fara efter en forskningsartikel som bygger på stöld av resultat och plagiat, menar en professor knuten till universitetet i en anmälan till rektorn.

Rektorn vill nu att Expertgruppen för oredlighet i forskning granskar anklagelserna.

Enligt anmälan har två andra universitetsanställda stulit forskningsresultat de forskningsresultat han själv har äganderätten till.

Ikea och Linnéuniversitetet har samarbetet i ett forskningsprojekt som handlar om marknadsföring. Hur köpmönster påverkas av yttre faktorer som ljud, ljus och dofter.

Professorn var forskningsledare och delvis medförfattare vid en serie studier där man undersökte Ikea-kunders reaktioner på syn-, doft- och ljudupplevelser. Forskningen ledde till att en man doktorerade.

Professorn har nu reagerat på en artikel med forskningsresultat där den doktorerande mannen och en annan universitetsanställd person anges som författare. Professorn är däremot inte nämnd, trots att han varit forskningsledare.

Enligt anmälan bygger artikeln dessutom på helt felaktig grund. Forskningsprojektet skulle byggas upp kring sex experiment där dyn-, doft-, och ljudstimuli var för sig inledningsvis skulle studeras i en belysningsavdelning på Ikea.

Men av den forskningsartikel som nu lett till en tvist kan man få intrycket av att ytterligare ett experiment har gjorts, skriver professorn i sin anmälan. Men så är inte fallet. Enligt anmälan har författarna istället använt resultaten från de tidigare experimenten för att skapa ytterligare ett, som artikeln bygger på.

Det innebär i sin tur att hypoteserna i artikeln inte kan testas empiriskt, eftersom experimentet i själva verket aldrig ägt rum.