Nu ska båtvraken i slottets källare flyttas till Stockholm

Kalmar Artikeln publicerades
Lotta Stenqvist har tagit fuktprover på de vrakrester som förvaras i Kalmar slott.
Foto: Albin Norqvist/ Arkeologerna
Lotta Stenqvist har tagit fuktprover på de vrakrester som förvaras i Kalmar slott.

I höst ska ett 30-tal båtar, eller snarare vrakdelar, flyttas från Kalmar slott till Stockholm. Inför flytten har arkeologerna Lotta Stenqvist och Albin Norqvist tagit fuktprover på båtarna.

Det har gjorts för man ska kunna räkna ut hur tunga vrakdelarna förväntas vara.

– Detta vill företaget som ska flytta delarna veta så de kan beräkna flyttid, säger Lotta Stenqvist, som är verksam vid Arkeologerna i Linköping som är en del av Statens historiska museum.

Det är inte bara att lasta på vrakdelarna på en lastbil och köra till Stockholm. Under sex veckor ska ett tält sättas upp vid slottet där arkeologerna ska arbeta med att dokumentera båtarna, ta mera prover, mäta och väga och fotografera. Sedan ska de konserveras, och kanske så småningom om ställas ut. Båtarna ska förvaras på Statens Historiska Museum.

Besked direkt om fuktkvoten.
Foto: Karin Asmundsson
Besked direkt om fuktkvoten.

Båtarna återfanns vid utgrävningen i Slottsfjärden 1932-1934 som gjordes under ledning av Harald Åkerlund. I den syrefattiga leran hade det organiskt materialet bevarats väl. I leran fanns man förutom keramik också ett flertal fartyg samt smärre fynd som handskar och skor. Fyllmassorna användes för att bygga upp nuvarande Tjärhovet. Stadens hamn låg vid slottet. Men när Kalmar flyttats till Kvarnholmen blev Slottsfjärden allt grundade, och i slutet av 1800-talet hade den förvandlats till en igenvuxen vik. I början av 1900-talet beslutade man att återskapa den forna vattenspegeln. En vall byggdes, och allt vatten pumpades ur. Under utgrävningarna hittade man tusentals föremål.

– Båtarna hittades för nästan hundra år sedan. En del har varit utställda. Nu ska de omkonserveras, säger arkeologen Magnus Stibéus.

Utgrävningarna i Slottsfjärden i Kalmar den 5 april 1933.
Foto: A E Thulin/Bild ur Kalmar länsmuseums arkiv
Utgrävningarna i Slottsfjärden i Kalmar den 5 april 1933.

Båtarna är byggda under en lång tidsperiod, mellan 1200-talet till 1600-talet.

– En del är sänkta, andra är strandade. De låg spridda över hela Slottsfjärden säger Magnus Stibéus.

Utgrävningarna i Slottsfjärden i Kalmar den 13 mars 1933. Röken kommer från det lilla lokomotivet ”Pysen”, som ångar fram med sina vagnar fyllda av muddermassor. Det las ut provisoriska och flyttbara spår när Slottsfjärden var torrlagd för den stora arkeologiska undersökningen av Kalmars medeltida hamn.
Foto: Robert Andersson/Bild ur Kalmar läns museums arkiv
Utgrävningarna i Slottsfjärden i Kalmar den 13 mars 1933. Röken kommer från det lilla lokomotivet ”Pysen”, som ångar fram med sina vagnar fyllda av muddermassor. Det las ut provisoriska och flyttbara spår när Slottsfjärden var torrlagd för den stora arkeologiska undersökningen av Kalmars medeltida hamn.

Han hoppas på att man ska få fram ny information om båtarna. De som nu ligger i slottskällaren är i delar.

Här töms Slottsfjärden på vatten inför de arkeologiska utgrävningarna. Bilden är tagen i november 1932.
Foto: A E Thulin
Här töms Slottsfjärden på vatten inför de arkeologiska utgrävningarna. Bilden är tagen i november 1932.

– De tillhör staten, och det ett nationellt ansvar att ta hand om dem, säger Magnus Stibéus.

Några få detaljer förvaras på Sjöhistoriska museet i Stockholm sedan lång tid tillbaka. I materialet har det ingått en "ihopsatt hel båt". Den flyttades till Statens historiska redan våren 2013.